Tuinbouw en uitgangsmaterialen omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, de totale plantaardige horti-  en agro verzameling. Daarmee bestaat de sector uit de sectoren uitgangsmaterialen, productie (kassen en vollegrond) en de bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie. Het is een brede sector met deelsectoren die lopen van groenten, fruit en bomen tot aan bloemen en bollen. Bij de sector uitgangsmaterialen gaat het om uitgangsmateriaal zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad. 

De wereld moet gevoed worden
In de komende 40 jaar moet de wereld meer voedsel produceren dan alle boeren de afgelopen 8.000 jaar hebben geoogst. In deze vraag zit een duidelijke trend naar verse producten.

Hogere opbrengst, lagere foodprint
De Nederlandse technologie en kennis stellen ondernemers nationaal en internationaal in staat om hogere productie, opbrengst en kwaliteit te realiseren met minimaal gebruik van grondstoffen, water en bewerking.

Geluk en gezondheid
Met planten, bloemen en op planten gebaseerde medicijnen, dragen we wereldwijd bij aan gezondheid en welzijn van mensen

De sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft een aantal sterke troeven in huis. We zijn internationaal marktleider, hebben een sterke, innovatieve en hoogproductieve sector, met een zeer efficiënte logistiek en verwerking. We hebben de beste kennisinstellingen ter wereld en de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zit ons in de genen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we maatschappelijke uitdagingen aan en tegelijkertijd de economische kracht van de sector versterken. Dit doen we nationaal én internationaal.

MKB
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bestaat voor een groot deel uit mkb-bedrijven. Deze stevige basis met veel kleine en middelgrote (familie)bedrijven is een garantie voor vernieuwing en het benutten van kansen die de markt biedt.

Bekijk de film van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.Vind hier de juiste samenwerkingspartner

CIV Groen
In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar GroenPact voor staat. Programmamanager Bart van Leerdam is de contactpersoon van CIV Groen.

CIV Groen - Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
De sector T&U levert oplossingen rondom voeding, gezondheid en welbevinden zowel nationaal als internationaal. Het biedt passende methoden op het terrein van bollenteelt, bomen, fruit, glastuinbouw, veredeling en vollegrondgroenten. Contactpersoon voor het Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is Nico van Hemert.

CoE Groen
Het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) werkt door praktijkgericht onderzoek aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Vier groene hogescholen bundelen hun krachten in CoE Groen: Aeres, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. Contactpersoon voor CoE Groen is Evelyne van Dongen.

CoE Groen - Expertisecluster Plant
Contactpersoon van het expertisecluster Plant is Jan Willem Donkers.

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk. De Topsector T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, het totale plantaardige horti- en agrocomplex.

Niet gevonden
wat je zocht?

GroenPact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven