De ambitie is te komen tot een systeem van hergebruik van grondstoffen en duurzaam gebruik van bodem, water en lucht. Behoud van biodiversiteit, gebruik van hernieuwbare grondstoffen en ontwikkeling van alternatieven voor dierlijke eiwitten zijn enkele van de vele uitdagingen. Herwaardering van voedsel en groen, zoals onder meer verwoord in de visie van het ministerie van LNV, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Scholen, branches, bedrijven en het ministerie van LNV werken in Groenpact op allerlei manieren samen aan oplossingen voor deze uitdagingen. Gezamenlijk zetten we in op talentontwikkeling. Via de Kennis en Innovatieagenda Land, Water, Voedsel investeren de topsectoren agri & food, tuinbouw & uitgangsmaterialen en water in onderzoek.

In aansluiting daarop investeert het CoE Groen (HBO) samen met LNV in praktijkgericht onderzoek en in het CIV Groen (MBO) vindt kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven plaats. Op Groen Kennisnet wordt actuele kennis ontsloten. Daarnaast lopen er tal van projecten die allemaal één of meer aspecten van klimaatopgaven aanpakken.

Scholen, branches en bedrijven en het ministerie van LNV werken in Groenpact op allerlei manieren samen aan oplossingen en talentontwikkeling. Met welk idee of concept loop jij rond als het gaat over kringlooplandbouw? Mogelijk dat partijen in het netwerk van Groenpact je verder kunnen helpen, een aantal daarvan staat hieronder genoemd. Je kunt ook het formulier invullen, we helpen je graag verder.

Ga naar het dossier op Groen Kennisnet

Ga naar het dossier Kringlooplandbouw op Groen KennisnetVind hier de juiste samenwerkingspartner

De praktijkclusters in het CIV Groen versnellen de vorming van een netwerk van regionale en sectorale schakelpunten. Het praktijkcluster Agro omvat de sectoren akkerbouw en loonwerk. Contactpersoon voor het Praktijkcluster Agro is Miriam van Bree.

Het praktijkclusters Dier versnelt de vorming van een netwerk tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Het Praktijkcluster Dier omvat productiedieren, paarden en gezelschapsdieren. Contactpersoon voor het Praktijkcluster Dier is Cor Duim.

In het CoE AgroDier bundelen de agrarische hogescholen Van Hall Larenstein, Aeres, HAS Den Bosch en InHolland hun expertise. Business Developer van het Expertisecluster Dier is Halil Aktas

Contactpersoon van het expertisecluster Plant is Jan Willem Donkers.

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd.

Het platform kringlooplandbouw is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het doel van dit platform is om te laten zien op welke wijze boeren, tuinders en vissers in Nederland aan de slag zijn met kringlooplandbouw.

Niet gevonden
wat je zocht?

Groenpact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven