De huidige productiesystemen leiden bovendien tot ontbossing en in toenemende mate ook tot uitputting van landbouwareaal. Tegelijkertijd is er onbalans tussen voedselverspilling en een toenemend aantal mensen dat leidt aan voeding gerelateerde ziekten zoals obesitas aan de ene kant en voedseltekorten in andere delen van de wereld. Veel van de sustainable development goals zijn niet voor niets direct gerelateerd aan voedsel en voedselproductie.

Hier liggen tal van uitdagingen. Enerzijds gaat het daarbij om de ontwikkeling van productiemethoden die leiden tot meer opbrengst én minder druk op milieu en hulpbronnen. Anderzijds is het de vraag of we het hiermee gaan redden en niet een omslag moeten zien te maken naar een volledig duurzaam, circulair voedselsysteem. Dit vraagt ook een andere waardering van voedsel en andere voedingspatronen, met meer plantaardige eiwitten.

Op alle niveaus in het groene kennissysteem wordt hieraan gewerkt, van wetenschappelijk onderzoek tot bewustwordingsprogramma in het groene VMBO.

Er is een omslag nodig naar een andere manier van produceren en consumeren: een nieuwe manier van denken en werken. Samenwerking, dialoog en bewustwording spelen hierbij een belangrijke rol. Binnen het CIV Food van Groenpact werken bedrijven, scholen en branches samen aan de antwoorden op deze vragen, zij richten zich op drie hoofdthema's: voeding & gezondheid, duurzaamheid en technologische ontwikkelingen.

Bij CoE Groen werken in het expertisecluster Food bedrijven en organisaties in de food-branche samen met de groene hogescholen aan toegepaste kennisontwikkeling. Dit leidt tot innovaties in de markt én continue vernieuwing van het onderwijs.

Met welk idee of concept loop jij rond als het gaat over de voedseltransitie? Mogelijk dat partijen in het netwerk van Groenpact je verder kunnen helpen, een aantal daarvan staat hieronder genoemd. Je kunt ook het formulier invullen, we helpen je graag verder.

Ga naar het dossier op Groen Kennisnet

Ga naar het dossier Voedseltransitie op Groen Kennisnet

 Ga naar dossier Veranderend eetpatroon op Groen KennisnetVind hier de juiste samenwerkingspartner

Binnen Praktijkcluster Food werken bedrijven, scholen en branches samen aan het voedsel van de toekomst. Esther Wouters is het contactpersoon voor Praktijkcluster Food.

In het Centre of Expertise (CoE) Food bundelen de groene hogescholen de krachten met bedrijven en organisaties in de food branche. De toegepaste kennisontwikkeling leidt tot innovaties in de markt én continue vernieuwing van het onderwijs. Contactpersoon van het expertisecluster Food is Monique de Knegt.

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd.

Door de groeiende wereldbevolking, oprukkende verstedelijking en de wereldwijd toenemende welvaart is innovatie binnen de food sector essentieel. Food-bedrijven hebben innovatie nodig om te overleven en creativiteit om te innoveren.

De Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. We werken aan nieuwe oplossingen voor het huidige landbouw- en voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt.

Niet gevonden
wat je zocht?

GroenPact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven