Verkenningsprogramma Groen Ondernemen

Groen ondernemen

Groene transitie

Onze maatschappij heeft te maken met verschillende grote ontwikkelingen, die elkaar beïnvloeden en versterken.

Deze ontwikkelingen zorgen voor veranderingen in de manier waarop we leven en werken: Transities die zorgen voor structurele veranderingen in de maatschappij. Geen verbetering of vernieuwing maar een compleet nieuw systeem. Transities vragen om gedragsverandering en innovatie, om samen leren-werken-innoveren. Alleen dan zijn we als maatschappij in staat de transitie te realiseren.

Ondernemende skills zijn belangrijk om samen een fantastische, groene toekomst te realiseren. Het hebben van ondernemende skills zorgt dat je wendbaar bent, kansen ziet en durft te experimenteren, juist als de toekomst nog onzeker is. Het helpt onze groene sector floreren.

Bekijk hier de animatievideo over transities en de rol van groen ondernemen:

Groen ondernemen

In een tijdperk waar de urgentie voor duurzame oplossingen hoger is dan ooit, ontpopt groen ondernemerschap zich als een noodzakelijke evolutie binnen het bedrijfsleven.
Door interviews met experts uit of van de groene sector, wordt een beeld geschetst van een toekomst waarin ondernemerschap en duurzaamheid hand in hand gaan, en waar de groene sector een cruciale rol speelt in de transitie naar een duurzamere wereld.

Lees hier het artikel.

Ondernemen en ondernemerschap

Ondernemerschap is gericht op het opzetten en runnen van een bedrijf, terwijl
ondernemendheid een bredere set van eigenschappen en gedragingen omvat die kunnen worden toegepast in verschillende situaties, zowel binnen als buiten een ondernemerscontext.

Wat zijn de verschillende elementen? Bekijk hier de infographic (klik op de i bij elk onderdeel voor meer informatie)

Ondernemende skills

De groene sector ondergaat een transitie als reactie op externe invloeden én draagt positief bij aan niet-groene maatschappelijke uitdagingen. Dit vraagt iets van ondernemers én van alle werkenden in onze groene sector: ondernemende skills. Van omgaan met onzekerheid, het zien van kansen tot ethisch en duurzaam denken.

Bekijk hier de interactieve infographic om alle skills en duiding te zien.

Verken de Groenpact Mini-MOOC

Het is cruciaal om te begrijpen hoe belangrijk ondernemen is om onze groene toekomst fantastisch te maken. We hebben daarom onze inzichten gebundeld in een Mini-MOOC én zijn ook benieuwd naar jouw ideeën hierover! Met jouw input willen wij nog meer inzicht krijgen in hoe groen ondernemen in de toekomst vormgegeven kan gaan worden en wat daarvoor nodig is.

We nodigen je graag uit via deze link!

4 profielen

Binnen de groene sector onderscheiden we twee fundamentele benaderingen van ondernemerschap tegenover de achtergrond van voortdurende verandering en transitie. Enerzijds zijn er professionals die de voorkeur geven aan een constante koers en het behoud van beproefde principes, ook als de context verschuift. Voor deze groep hebben de bredere transities weinig impact op de vaste waarden van solide ondernemerschap. Anderzijds zien we een groeiende groep ondernemers die van mening is dat de diepgaande transities in onze tijd vragen om een ondernemerschap dat zich aanpast, waarbij waardecreatie voorop staat en financiële winst een middel is, niet het einddoel. Dit perspectief beschouwt ondernemen als een proces dat innovatie en duurzaamheid integreert om in te spelen op zowel ecologische als sociale opgaven.

Daarnaast erkennen we ook twee visies op de groene sector zelf en hoe transities hier invloed op hebben: de noodzaak om in beweging te komen en te veranderen vanwege maatschappelijke veranderingen (groen in transitie), en een breder begrip van 'groen' dat streeft naar balans tussen economische, ecologische en sociale aspecten, bijdragend aan diverse maatschappelijke uitdagingen (groen voor transitie).

Deze inzichten leiden tot vier gedifferentieerde profielen van ondernemen. Hoewel deze in de praktijk niet duidelijk afgebakend zijn, bieden ze essentiële perspectieven voor het vormgeven van veerkrachtige groen ondernemen.

Bekijk hier de vier profielen

Uitleg van de vier profielen.

Kijkje in de toekomst

De toekomst is fantastisch

Jeanneke Scholtens, trendwatcher en positivist, heeft een boodschap aan de blauw-groene sector en over de fantastische toekomst die ons te wachten staat. Ze brengt een krachtige verhaal van hoop, visie en de mogelijkheid om actief bij te dragen aan deze toekomst. Luister haar korte kennisclip: als antidotum tegen kleingeestigheid, maar veel meer een pleidooi voor ruimdenkendheid en de kracht van innovatie.

In de woorden van Jeanneke: de groene sector heeft goud in handen! Wij zijn allemaal makers van de toekomst. Luister mee!

Wendbaar en weerbaar

In een korte kennisclip wordt Audrey Ernst Rost gevraagd naar haar inzichten over hoe we ons kunnen aanpassen aan en floreren in een wereld die continu verandert. Audrey benadrukt het cruciale belang van veerkracht en psychologische veiligheid, niet alleen voor individuele innovatie, maar ook binnen teams en organisaties. Dit is essentieel om veranderingen in de arbeidsmarkt en maatschappij met succes te omarmen.

Audrey's presentatie bied praktische strategieën voor het opbouwen van veerkracht en het bevorderen van een cultuur van samenwerking en openheid. Ze geeft inzicht in hoe we mensen effectief kunnen betrekken bij transitieprocessen, vooral binnen de dynamische groene sector, waar aanpassingsvermogen en creativiteit sleutels zijn tot succes.

Ze trekt hierin het parallel met ondernemende skills: in tijden van chaos kansen zien, ideeen creëren, experimenteren en verzilveren.

De boodschap van Audrey is een oproep tot actie voor iedereen die betrokken is bij het streven naar een duurzame toekomst. Samen werken aan een omgeving waarin we aanpassingsvermogen, verbinding en psychologische veiligheid stimuleren, waardoor we samen een pad kunnen banen naar een duurzamere en veerkrachtigere toekomst.

Bekijk hier de kennisclip en bekijk de presentatie.

Kijkje in de toekomst

Met Nova, Minister van Transformatie uit 2040, kun je een kijkje nemen in de toekomst. Nova is een avatar, een echte visionair met een boodschap uit de toekomst. Ze biedt een hoopvol vooruitzicht op de groene economie in 2040.

De Avatar, aangedreven door geavanceerde AI, stimuleert ons om vooruit te denken over onderwijs, groen ondernemerschap en duurzame innovaties. Ze inspireert met haar visie op een stabiele, inclusieve groene economie waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan. Je kan met haar dialoog aangaan over de groene sector in 2040, hoe we daar komen en wat dit vraagt van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in het nu.

Met verbazing, een tikkeltje zorg en veel nieuwsgierigheid naar de volgende stap! Wat wil jij van Nova weten? Bekijk de film.

Hack de toekomst

Anderhalve dag stevig samenwerken, opdenken en creëren: De Groenpact hackathon van 25 en 26 maart bood een dynamische arena voor samenwerking en innovatie, gericht op de toekomstige uitdagingen van de blauw-groene sector. Deelnemers uit diverse disciplines, waaronder onderwijs, bedrijfsleven en overheid, bundelden hun krachten om te brainstormen en oplossingen te ontwikkelen voor kritieke thema's zoals duurzaam ondernemerschap, technologie-integratie, en de toekomst van landbouw en veeteelt. Door de lens van design thinking, werkten teams interdisciplinair samen aan acht uitdagende vraagstukken, resulterend in vernieuwende concepten die tijdens de conferentie 'Voorbereid de toekomst in' gepresenteerd werden. Deze intensieve samenwerkingservaring onderstreepte de kracht van collectieve inspanning en innovatie in de groene sector, met veelbelovende resultaten voor een duurzame toekomst. De toekomst is niet alleen fantastisch; Ze is ook maakbaar, stap voor stap, idee voor idee.

Bekijk hier de aftermovie.

Docenten aan de slag

De docentenpilot "Groen Ondernemen" is ontworpen om docenten uit te rusten met de kennis en vaardigheden om groen ondernemen te integreren in hun onderwijspraktijk. Deze driedaagse training, aangevuld met twee conferentiedagen, bood deelnemers een mix van discussie, colleges, experimental learning, en coaching, gericht op het ontwikkelen van ondernemende competenties. Het ontwerp van deze training is gevuld met data en inzichten voortgekomen uit de desk research-fase van verkenningsprogramma groen ondernemen.

Lessons learned benadrukken het belang van transitie denken, ondernemende, duurzame skills experimenteren en de waarde van een multidisciplinaire aanpak voor het aanpakken van complexe duurzaamheidsuitdagingen. Het belang van het opleiden van ondernemers die hier invulling aan geven geeft versnelling. Deelnemers verlieten de training niet alleen met concrete plannen voor het eigen onderwijs maar ook met een versterkt gevoel van verantwoordelijkheid en bekwaamheid als ambassadeurs voor groen ondernemen in het onderwijs.

Leren en ontwikkelen

In de nieuwe podcastreeks ‘Groen Ondernemen’, onder leiding van Gonneke Leereveld, Directeur Managemind & verkenner voor Groen ondernemen, duiken we in de wereld van ondernemerschapsonderwijs binnen het mbo, hbo en wo.

Het doel? Ondernemers en professionals opleiden die wendbaar en veerkrachtig blijven in tijden van ecologische en maatschappelijke transities.
Elke aflevering van dit drieluik zoomt in op de specifieke uitdagingen en kansen van ondernemerschapsonderwijs binnen de drie onderwijstypen. We bespreken actuele ontwikkelingen, best practices en de noodzaak voor innovatieve next practices.

In gesprek met experts Yvette Baggen, Peter ter Horst en Anton Aker, verkennen we belangrijke vragen: Welke transities en kansen dienen zich aan voor de groene sector? Hoe vertalen deze zich naar ondernemerschapsonderwijs? En welke initiatieven spelen hier al op in? Ook kijken we kritisch naar wat er nog ontbreekt in het huidige onderwijsaanbod en waar ruimte is voor experiment en vernieuwing.

De podcast ‘Groen Ondernemen’ is meer dan een luisterervaring; het is een uitnodiging om deel te nemen aan een beweging die streeft naar een duurzame toekomst, geleid door ondernemende professionals.

Luister hieronder de drie podcasts:

In gesprek met Yvette Baggen

In gesprek met Peter ter Horst

In gesprek met Anton Aker

Terug naar boven