Versnellingsprogramma Internationalisering

Het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact richt zich op het versterken van de internationale oriëntatie en strategische positionering van het Nederlandse kennis-en innovatie systeem. Internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan oplossingen voor de belangrijke uitdagingen van deze tijd,  zowel binnen Nederland als in mondiaal verband.

Internationale kansen? Vraag een voucher aan!

Vanuit het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact kunnen vouchers worden aangevraagd. Per 22 januari 2024 is de eerste aanvraagronde voor dit jaar opengesteld. Aanvragen kunnen t/m 18 maart 2024 (18:00 uur CET) worden ingediend.

In de twee aanvraagrondes van 2023 zijn in totaal 4 voorstellen gehonoreerd: voor samenwerking met Hongarije, Bulgarije, Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten.

De vouchers zijn bedoeld om specifieke kansen op het gebied van groen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie in landen te verzilveren. Het voucher systeem wil daarmee de samenwerking tussen kennisinstellingen, topsectoren / bedrijfsleven en de Nederlandse overheid in relatie tot het buitenland bevorderen.

De vouchers dienen gericht en kansrijk te worden ingezet, en moeten worden gezien als ‘seed money’. Voor meer informatie en een Q&A over het aanvragen van een voucher met selectiecriteria en voorwaarden, zie de handleiding voor het voucher systeem.

Meer informatie:

Downloads:

Voorbeelden

Hieronder een overzicht van projecten die met ondersteuning van een voucher worden gerealiseerd:

Kentucky- USA

Het versnellen en ondersteunen van de publiek-private samenwerking tussen Nederlandse partijen en het tuinbouwcluster in Kentucky door samenwerking tussen kennisinstellingen.

Aanvragers: HAS Green Academy, Inholland, Yuverta

Contact: m.baeten@has.nl

Frankrijk

Voorbereiding van een consortium met als doel een heldere vraagarticulatie te verkrijgen op het gebied van optische sensoren voor de tuinbouw. Met deze kennis wordt later een EU (Horizon) voorstel geschreven over de toepassing van fotonica in de tuinbouw.

Aanvragers: WUR, Haagse Hogeschool, Lentiz

Contact: gerrit.polder@wur.nl

Roemenië

Een “roadshow” langs relevante (onderwijs)instellingen met als doel, strategische en projectmatige samenwerking voor duurzaam, toekomstgericht Groen Onderwijs in Roemenië en Nederland.

Aanvragers: Zone.college, Terra, Aeres, van Hall Larenstein, Yuverta, HAS

Contact: jsteverink@zone.college

Marokko

Verkennen en versterken van de samenwerking en werkrelatie met de Universiteit IAV Hassan II in Agadir, met focus op het tot waarde brengen van het Center of Excellence Horticulture.

Aanvragers: Inholland, Centre for Sustainability (TU Delft), Lentiz

Contact: marco.schreuders@inholland.nl

India

Onderhouden en verder ontwikkelen van de samenwerking tussen scholen, bedrijven instituten en organisaties in Nederland en Goa.

Aanvragers: HAS Green Academy, Koning Willem I college, Yuverta

Contact: f.verkroost@has.nl

Indonesië

Het opstellen van een duidelijke strategie voor de revitalisatie van Groen MBO in Indonesië. Onderzoeken van de rollen van de diverse organisaties, maar ook zicht op financieringsbronnen. Die strategie wordt vertaald in een actieplan en thema’s voor de verdere revitalisatie van het Indonesische MBO-onderwijs.

Aanvragers: HAS Green Academy, Zone.college, Vonk, HollandDoor Coöperatie, WUR Plant Research

Contact: m.baeten@has.nl

Jordanië

Langdurige samenwerking met bekende Jordaanse partners versterken. Er wordt gewerkt aan een strategie, plan van aanpak en gezocht naar financieringsbronnen voor versterking van de Agribusiness in Jordanië en versterking van het MBO-onderwijs met een speciale aandacht voor de kansen van vrouwen, studenten, vluchtelingen.

Aanvragers: Yuverta, Zone.college, HAS Green Academy, Cinop, HollandDoor Coöperatie, Yuverta

Contact: m.drenth@yuverta.nl

Japan

Workshop met Nederlandse en Japanse deelnemers met als doel om elkaars profiel helder te krijgen en samenwerking met het Japanse bedrijf Kubota, de Universiteit van Tokyo en de Nederlandse partners in een EU-voorstel op het gebied van Data Driven Agriculture concreet te maken.

Aanvragers: WUR, Aeres Dronten, University of Tokyo

Contact: rick.vandezedde@wur.nl

Contact

Voor meer inhoudelijke informatie over het voucher systeem kunt u contact opnemen met Karen Bakhuisen, trekker van het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact: k.s.e.bakhuisen@minlnv.nl.

Terug naar boven