Versnellingsprogramma Internationalisering

Het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact richt zich op het versterken van de internationale oriëntatie en strategische positionering van het Nederlandse kennis-en innovatie systeem. Internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan oplossingen voor de belangrijke uitdagingen van deze tijd,  zowel binnen Nederland als in mondiaal verband.

Internationale kansen? Vraag een voucher aan!

Vanuit het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact kunnen vouchers worden aangevraagd. Per 12 september 2022 is de tweede aanvraagronde voor dit jaar opengesteld. Aanvragen kunnen t/m 7 november 2022 (18:00 uur CET) worden ingediend. De eerste aanvraagronde vond plaats in de periode mei - juli 2022. Hierbij zijn vier voorstellen gehonoreerd: voor samenwerking met Frankrijk, Roemenië, Marokko en de Verenigde Staten.

De vouchers zijn bedoeld om specifieke kansen op het gebied van groen onderwijs, praktijkgericht onderzoek en innovatie in landen te verzilveren. Het voucher systeem wil daarmee de samenwerking tussen kennisinstellingen, topsectoren / bedrijfsleven en de Nederlandse overheid in relatie tot het buitenland bevorderen.

De vouchers dienen gericht en kansrijk te worden ingezet, en moeten worden gezien als ‘seed money’. Voor meer informatie en een Q&A  over het aanvragen van een voucher met selectiecriteria en voorwaarden, zie de handleiding voor het voucher systeem.  

Meer informatie

Contact

Voor meer inhoudelijke informatie over het voucher systeem kunt u contact opnemen met Karen Bakhuisen, trekker van het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact: k.s.e.bakhuisen@minlnv.nl.

Terug naar boven