Internationalisering

Het versnellingsprogramma internationalisering van Groenpact richt zich op het versterken van de internationale oriëntatie en strategische positionering van het Nederlandse kennis-en innovatie systeem. Internationale samenwerking en kennisdeling op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel om een zinvolle bijdrage te kunnen blijven leveren aan oplossingen voor de belangrijke uitdagingen van deze tijd,  zowel binnen Nederland als in mondiaal verband.

Het versnellingsprogramma internationalisering zet in op vier ‘routes’: 

  1. Het versterken van de strategische positionering en zichtbaarheid van het Nederlandse kennis-en innovatiesysteem in Europa en mondiaal. Hierbij wordt ingezet op een Engstalige website over het Nederlandse groen onderwijs, het inrichten van een loket functie, internationale lobby activiteiten, en het afsluiten van strategische Memoranda of Understanding met specifieke landen.  
  2. Het bevorderen van deelname aan internationale samenwerkingsprojecten en partnerschappen (hiertoe worden vouchers ingezet), informatie over financieringsmogelijkheden verstrekt, en in samenwerking met de landbouwattachés verschillende land-gerelateerde netwerkbijeenkomsten georganiseerd.
  3. Het versterken van de internationale onderwijskwaliteit en infrastructuur voor praktijkkennis en innovatie in Nederland. Er worden  masterclasses en webinars over internationale thema’s georganiseerd voor docenten en onderzoekers, en ‘Calls’ voor internationaal praktijkgericht onderzoek en innovatie ontwikkeld (in samenwerking met Regieorgaan SIA en de Topsectoren).
  4. Het inbedden van internationalisering binnen GroenPact. Hierbij wordt ingezet op de Engelstalige zoekfunctie binnen Groen Kennisnet en het adresseren van internationale arbeidsmarktvraagstukken binnen het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt.

 

Vacature
  • Vacature

  • Programmamanager versnellingsprogramma Internationalisering

Jan Steverink
  • Jan Steverink

  • Ondersteuner Programmamanager versnellingsprogramma Internationalisering

Verhalen van Internationalisering

Terug naar boven