Kennisdeling

Er is veel innovatie nodig voor de productie van voldoende, veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving en vitale natuur. Groenpact levert hierin een belangrijk aandeel, door het faciliteren van kennisdeling en -toepassing.

"Kennisdeling is essentieel voor het succes van morgen"

 In het Versnellingsprogramma Kennisdeling werken onderzoekers, docenten, studenten en bedrijven samen in fundamenteel en (praktijkgericht) onderzoek. Onderwijs wordt continu geactualiseerd. Kennis vind zijn weg naar de praktijk en praktijkervaring en kennis uit bedrijven naar onderwijs, onderzoek en beleid.

Fleur Hoog Antink
  • Fleur Hoog Antink

  • Programma manager

Verhalen van Kennisdeling

Terug naar boven