Kennisdeling

Er is veel innovatie nodig voor de productie van voldoende, veilige en gezonde voeding, een leefbare omgeving en vitale natuur. Groenpact levert hierin een belangrijk aandeel, door het faciliteren van kennisdeling en -toepassing.

In het Versnellingsprogramma Kennisdeling werken onderzoekers, docenten, studenten en bedrijven samen in fundamenteel en (praktijkgericht) onderzoek. Onderwijs wordt continu geactualiseerd. Kennis vind zijn weg naar de praktijk en praktijkervaring en kennis uit bedrijven naar onderwijs, onderzoek en beleid.

Groen Kennisnet is hét kennisplatform in de groene sector. Met een Kennisbank en digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen.

Frank Bakema (WUR)
  • Frank Bakema (WUR)

  • Contactpersoon versnellingsprogramma Kennisdeling

Verhalen van Kennisdeling

Terug naar boven