Voor de Oogst van Overmorgen (OvOM)

Oogst van Overmorgen is een programma voor young professionals die iets willen betekenen in de landbouw- en voedseltransitie. Van jonge boeren tot beleidsmedewerkers. Ieder jaar start een nieuwe groep met het traject. De jonge werkenden trekken samen op om het voedselsysteem op de lange termijn te veranderen. Voor onze generatie van nu, maar óók voor die van overmorgen.

"Soms moet je iets afbreken voordat je iets nieuws kan bouwen."

Er zijn op dit moment grote problemen op het gebied van klimaat, landbouw en voedsel. Bij het zoeken naar een oplossing wordt nog te veel naar elkaar gewezen en naar een schuldige gezocht. Wij zien de huidige situatie als een integraal probleem. Iedereen moet z’n steentje bijdragen aan de oplossing. Dat zie je terug in ons netwerk van diverse young professionals: ze overstijgen polarisatie, praten met elkaar en werken samen.

Ook met de andere jongerenorganisaties van het Groenpact Jongerenplatform zoeken we naar gemeenschappelijke visies. We brengen onze netwerken bij elkaar en proberen samen verder te denken dan het huidige systeem. Het moet radicaal anders, zoveel is duidelijk. En wij vinden: soms moet je iets afbreken voordat je iets nieuws kan bouwen.

>> terug naar Groenpact Jongerenplatform 

 Anne ter Horst

Anne op LinkedIn

 

Ga naar oogstvanovermorgen.nl voor meer informatie.

Terug naar boven