CIV Groen

In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar Groenpact voor staat. CIV Groen zorgt voor versnelling, een betere uitvoering en een sneeuwbal effect. Onze speerpunten:

 1. Het beter laten aansluiten van de regionale vraag naar en het aanbod van afgestudeerden en gediplomeerde cursisten uit het groene mbo. Dit zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

 2. Het voor studenten en cursisten beschikbaar krijgen van de nieuwste en beste kennis in de programma’s van het groene mbo. Belangrijke thema’s hierbij zijn digitalisering, technologisering en internationalisering.

 3. Het praktisch verwerken van regionale en landelijke beleidsdoelen in het groene mbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Logo CIV Groen

 

Bart van Leerdam
 • Bart van Leerdam

 • Programmamanager CIV Groen

Nico van Hemert
 • Nico van Hemert

 • Netwerkregisseur Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Miriam van Bree
 • Miriam van Bree

 • Netwerkregisseur Praktijkcluster Agro

Cor Duim
 • Cor Duim

 • Netwerkregisseur Praktijkcluster Dier

Esther Wouters
 • Esther Wouters

 • Netwerkregisseur Praktijkcluster Food

Gert Meijer
 • Gert Meijer

 • Netwerkregisseur Praktijkcluster Groen, Natuur en Leefomgeving

Verhalen van CIV Groen

Terug naar boven