Groen Kennisnet

Groen Kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met een Kennisbank met honderdduizenden digitale vrij toegankelijke kennisbronnen ontsluit Groen Kennisnet de grootste Nederlandstalige verzameling actuele en betrouwbare kennisbronnen voor de domeinen agri, voedsel en groen.

"Nieuwe en vernieuwde kennis beschikbaar stellen voor boer, adviseur en docent"

Doorlopend worden relevante vakbladartikelen, onderzoeksresultaten, leermateriaal, projectresultaten en andere kennisbronnen toe gevoegd aan de Groen Kennisnet collectie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het CIV Groen, CoE Groen, Wageningen University en de andere kennisinstellingen.

Duurzame opslag en beschikbaarheid van actuele kennis wordt zo gerealiseerd. Iedereen kan gratis gebruik maken van alle bronnen.

>> Naar Groen Kennisnet

Linda van Os
  • Linda van Os

  • Manager Groen Kennisnet

Verhalen van Groen Kennisnet

Terug naar boven