Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Het onderzoeksprogramma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen richt zich op het verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in het groene domein én oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken in het groene domein.

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma. Veel onderzoeken worden uitgevoerd door de vier groene hogescholen binnen het Centre of Expertise Groen.

"Gericht op de praktijk; een onmisbare schakel in de kennniscyclus en de stap naar de werkvloer, waar het daadwerkelijk gebeurt"

Samenwerking

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen sluit aan op maatschappelijke opgaven zoals beschreven in het huidige regeerakkoord, de visie van de minister van LNV en de Kennis en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel. Het onderzoeksprogramma wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Regieorgaan SIA gezamenlijk gefinancierd.

Doelstellingen van het programma

Het onderzoeksprogramma heeft 2 doelstellingen: de kennisinfrastructuur in het groene domein verder ontwikkelen en het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het groene domein.

Lees meer op de website van Regieorgaan Sia.

Thijs Simons
  • Thijs Simons

  • Programmamanager groene domein

Verhalen van Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Terug naar boven