Green Deal

Natuurinclusieve Landbouw

Natuur en landbouw kunnen prima hand in hand gaan. Alleen moet de generatie van morgen leren hoe je dat doet. Vandaar dat de Green Deal ‘Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs’ lessen uit onderzoek en praktijk deelt met partners uit alle lagen van het onderwijs. Zo kan iedere leerling en student er kennis van nemen.

Klimaatdoelstellingen en biodiversiteit
De Nederlandse landbouwsector heeft zich de afgelopen decennia stormachtig ontwikkeld. Dankzij intensivering produceren bedrijven veel en efficiënt. Maar inmiddels zijn er vraagstukken bijgekomen. Nederland moet zich inspannen om de klimaatdoelstellingen te halen en de biodiversiteit te verbeteren. Er is daarom een transitie nodig naar een duurzamere vorm van landbouw. Een van die duurzame vormen is natuurinclusieve landbouw. Bij natuurinclusieve landbouw gaat het erom zo veel mogelijk natuurlijke processen te gebruiken.

De vier elementen van biodiversiteit in de melkveehouderij (Erisman et al. 2015)

Vanzelfsprekend thema in het groen ondewijs
Op allerlei plekken ontstaat nieuwe kennis over natuurinclusieve landbouw, zoals bij boeren en in proeftuinen van universiteiten en kennisinstellingen. Het doel van de Green Deal is dat die kennis goed doorstroomt in het onderwijs. De samenwerking is dan ook landelijke én verticaal georganiseerd: van het vmbo en mbo tot hbo en universiteiten: iedereen kan van elkaar leren. Een student ecologie kan misschien vertellen hoe een strook land kan bijdragen aan de biodiversiteit. Maar een mbo’er van een agrarische opleiding kan zeggen hoeveel dat in de aardappelopbrengst scheelt. Al die kanten van het verhaal versterken elkaar. Vragen uit de praktijk verdienen onderzoek en resultaten daaruit worden weer aangescherpt in de praktijk.

Wageningen Research gaat kennis op maat aanleveren aan het mbo. Universiteit Utrecht heeft een mastercursus ontwikkeld. En in elke provincie komen demonstratiebedrijven waar ondernemers en studenten ervaring kunnen opdoen met natuurinclusieve landbouw. De tijd lijkt rijp voor deze duurzame vorm van landbouw. Mooi dat dit thema een vanzelfsprekend onderdeel zal worden van het groen onderwijs. Iedere leerling en student moet er kennis van nemen. En wie wil, kan zich erin specialiseren.

Bovenstaande tekst is een bewerking van het artikel 'Natuurinclusieve landbouw nestelt zich in groen onderwijs' op Green Deal

Best practice
Hoe dat eruit kan zien, is te zien èn te horen in onderstaande presentatie, 'Greener Future for Young Farmers', een webinar dat gehouden is op 19 mei 2020 door Anne van Doorn - Wageningen Environmental Research. Klik op de afbeelding en je wordt naar de presentatie geleid:


Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Wat hebben we al gedaan? Wat is er geleerd? Wat hebben we bereikt. Volg deze link om te lezen over observaties, opbrengsten en resultaten per februari 2021.

Natuurinclusieve landbouw: wat is dat eigenlijk?


In deze korte film legt Prof. Jan Willem Erisman, Hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden, het kort en bondig uit. Agrariër Sjaak Sprangers laat op zijn bedrijf zien wat natuurinclusieve landbouw in de praktijk betekent. Deze film is geproduceerd door Joris van der Kamp videoproducties en gefinancierd door het Ministerie van LNV.

Ter inspiratie:
the biggest Little Farm

The Biggest Little Farm is een vermakelijke, spannende les in zorgvuldig omgaan met de natuur voor het VMBO.  De film 'the Biggest Little Farm' gaat over de moedige en inspirerende zoektocht van een jong echtpaar, dat in harmonie met de natuur voedsel wil gaan produceren. Hun ideale boerderij bereiken ze met vallen en opstaan.

Organisatie Green Deal
Natuurinclusieve Landbouw

Volg de link om meer te weten te komen hoe de Green Deal is ontstaan, welke organisaties betrokken zijn en wie de contactpersonen zijn.

Natuurinclusieve Landbouw op Groen Kennisnet

Op het kennisplatform Groen Kennisnet is inhoudelijk materiaal te vinden over natuurinclusieve landbouw:Verder lezen?

1. Terugblik op het Tweedaags congres Natuurinclusieve landbouw - 27/28 november 2019, inclusief alle presentaties.

2. De nieuwsbrieven van Green Deal Natuurinclusieve Landbouw


3. Op de website van Groenpact lees je meer inspirerende verhalen over de Green Deal

Terug naar boven