Publicatiedatum: 3-06-2024

Tekst en foto’s: Kirsten van Valkenburg

Miriam van Bree is in haar nopjes met Aeres Farms als nieuw meetingpoint. “Dit is een plek waar veel mogelijk is, ook omdat er zoveel diversiteit is. Akkerbouw, melkveehouderij en schapenhouderij. Intensieve veehouderij met een varkensbedrijf en een pluimveehouderij. Gangbaar en biologisch. Allemaal op één erf.” Jan Bloemert: “En dat mag hier allemaal naast elkaar bestaan, zonder oordeel. Waarbij we over en weer van elkaar leren.”

"Gangbaar, biologisch, het mag hier allemaal naast elkaar bestaan"

Miriam van Bree

Past perfect

“Met het praktijkcluster zorgen we dat leven lang ontwikkelen centraal staat in de sectoren akkerbouw en loonwerk. Dat doen we door het mbo-onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen,” legt Miriam uit. Het praktijkcluster wil ontwikkelingen die belangrijk zijn voor toekomst van sector in het onderwijs brengen. Dat vraagt om kennisdelen en kennis verankeren in het onderwijs. Het vraagt ook om onderzoek doen en de resultaten daarvan naar de praktijk brengen. Miriam: “Dat speelt een grote rol in het mbo: wetenschappelijke inzichten doorvertalen naar de dagelijkse praktijk.” Aeres Farms sluit naadloos aan bij deze doelen van het praktijkcluster Agro. Jan: “Behalve dat we hier de faciliteiten beschikbaar hebben, zijn wij als team van Aeres Farms helemaal gericht op samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven. Ons team bestaat uit negen mensen die dat allemaal goed tussen de oren hebben. Opleiden in een beroepsauthentieke setting is één van onze doelen.”

Lerende werkplaats

Een schoolvoorbeeld van beroepsauthentiek leren is de mbo-opleiding ‘Voertuigen en mobiele werktuigen’ van Aeres mbo Dronten die volledig bij Aeres Farms plaatsvindt. Jan laat de werkplaats zien waar de praktijkcomponent van de opleiding plaatsvindt. Daar sleutelen de studenten aan de landbouwwerktuigen van het veehouderijbedrijf en het akkerbouwbedrijf van Aeres Farms. De bedrijven GroeNoord, Abemec en CNH nemen de complete inrichting van de werkplaats voor hun rekening. Jan: “Dan gaat het over apparatuur, gereedschappen, maar ook over de inrichting van het magazijn en de programma’s voor administratie en voorraadbeheer. Ook is het geheel volgens de laatste arbo-inzichten ingericht.” Aeres zorg voor het dagelijks management en beheer van de werkplaats. Ook de docenten zijn van Aeres, maar er zijn ook regelmatig hybride docenten van de drie bedrijven die de studenten lesgeven. Miriam is enthousiast: “Zo’n samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, geweldig!”

"Drie bedrijven nemen de complete inrichting van de werkplaats voor hun rekening"

Ruimte voor onderzoek op proefvelden

Voor akkerbouw- en tuinbouwkundige onderzoeken is er bij Aeres Farms 15 ha beschikbaar. “Dat betekent dat bijvoorbeeld practoren aan de slag kunnen om nieuwe wetenschappelijke inzichten praktijkklaar te maken,” legt Miriam uit. Op dit moment ligt er bijvoorbeeld een fertigatieproef bij uien en chicorei. Op de proefvelden wordt nu nog volledig gangbaar geteeld, maar in de toekomt is biologisch wellicht ook een optie. Jan: “Waarom niet?” Miriam: “Er liggen hier in ieder geval veel mogelijkheden om onderzoek te doen, ook gericht op de vraagstukken die agrariërs, onderwijs en bedrijfsleven aandragen.” Jan benadrukt: “Er kan hier veel. Heel veel.”

Breed kijken

Hoewel het praktijkcluster Agro van CIV Groen zich richt op de sectoren akkerbouw en loonwerk, kijkt Miriam graag breder. “Ik zie het nieuwe meetingpoint als al die bedrijven van Aeres Farms bij elkaar. Ook de veehouderijbedrijven bieden mogelijkheden voor onderzoek en samenwerking tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven.” Jan knikt. “Ons melkveebedrijf is voor bedrijven een uitgelezen kans om via hun apparatuur en mechanisatie zichtbaar te zijn. Maar we hebben ook een strategische samenwerking met mengvoederproducent For Farmers, voor wie wij jaarrond voerproeven uitvoeren. En binnenkort sluit Schothorst Feed Research ook aan als strategisch partner. Voor hen gaan wij eveneens onderzoek naar veevoeding doen, in combinatie met de teelt van eiwitrijke gewassen.” Studenten draaien mee in de voerproeven en teelt. Daarom zijn dergelijke samenwerkingen met het onderwijs voor bedrijven ook interessant voor recruitment. Jan: “Bedrijven maken hier op een laagdrempelige manier kennis met agrarische studenten en andersom.”

"Ook de veehouderijbedrijven bieden mogelijkheden voor onderzoek en samenwerking"

Leren op de werkplek

Ook het weidebedrijf van Aeres Farms is een leerplek waar de studenten met beide benen volop in de praktijk staan. Op dit biologische melkveebedrijf wordt samengewerkt door eerstejaars en derdejaars studenten van Aeres mbo Warmonderhof. “Weer zo’n beroepsauthentieke setting waar ik heel blij van word,” glimlacht Jan. “De derdejaars studenten runnen het bedrijf. Dat levert enorm gemotiveerde studenten op, zij voelen echt eigenaarschap bij het bedrijf.” De derdejaars begeleiden de eerstejaars studenten, die hun stage uitvoeren bij het weidebedrijf. “Zij ontwikkelen hun praktische vaardigheden. Tegelijkertijd groeien de derdejaars in hun kwaliteit als begeleider en in zelfreflectie. Want als zij de eerstejaars moeten beoordelen, beoordelen ze indirect ook hun eigen coachkwaliteiten.” Miriam: “En in deze setting wordt melk geproduceerd met het 3 sterren Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Er zijn maar zes bedrijven in Nederland die dat doen.”

In ontwikkeling

De rol van Aeres Farms als meetingpoint is in ontwikkeling, Jan en Miriam kijken uit naar de samenwerking. Jan: “Wij zijn er helemaal klaar voor en denken volop mee bij vraagstukken.” Miriam: “Aeres Farms is een unieke plek waar werken en leren samenkomen. Het meetingpoint is wegbereider bij allerlei ontwikkelingen, samen met het pionierende onderwijs en bedrijfsleven.”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Praktijkcluster Agro van CIV Groen
Aeres Farms

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven