Publicatiedatum: 25-03-2023

Genomineerd in de categorie mbo

Terra MBO

Door middel van groenbemesters kan de bodemkwaliteit in deze gebieden flink verbeteren. Ook heeft dit veel effect op de biodiversiteit in de bodem en de groei van (on)kruid. De studenten bedachten een plan om, samen met de boer, vijf groenbemesters te zaaien in de grond en de effecten te monitoren.

Diverse groenbemesters

De mbo-studenten deelden een bufferzone op in vijf vakken met ieder een andere groenbemester: rogge, luzerne, hennep, veldbonen en lupine. De groenbemesters zijn allemaal vrij van bemesting en chemische middelen en hebben verschillende effecten op de bodem, biodiversiteit en onkruidgroei. Ook stelden de studenten een plan en een begroting op voor dit project.

Onderzoek en GLB

Met dit experiment willen de boeren en studenten inzicht krijgen in welke groenbemester de beste binding van stikstof en koolstof maakt (en zo zorgt voor een schonere bodem), welke de biodiversiteit stimuleert en welke de groei van onkruid aanwakkert of juist afremt. De studenten en boeren onderzoeken daarnaast ook welke soort groenbemester past binnen de afspraken en richtlijnen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Bij dit project is samengewerkt met:

  • Agrifirm
  • Akkerbouwbedrijf E.J. Huizing
  • Provincie Groningen

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groenpact Impactprijs

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven