Publicatiedatum: 25-11-2020

Tekst en foto's: Gerrit Strijbis

Een decor van water, bomen en gras. In deze entourage, vlakbij Bloemveiling Royal FloraHolland Naaldwijk, staan ook enkele witte vierkante gebouwen. Zonder zichtbare activiteit ademen ze een sfeer uit van hightech en geheimzinnigheid. World Horti Center onderscheidt zich in dit decor door een warmere uitstraling. Met bedrijven, onderzoeksinstellingen en Lentiz MBO Westland combineert dit centrum ondernemerschap, onderzoek en onderwijs. Ze delen het gebouw, maar werken ook samen.

Ary de Jong en Aad Honders

Hoger rendement

Neem het All Climate Greenhouse. Hier werken studenten en onderzoekers aan klimaat- en teelt gerelateerde onderzoeksprojecten. Zo maken technische hoogstandjes het mogelijk licht en  temperatuur van het binnen- en buitenklimaat te sturen. Klimaatcomputers, koelsystemen, schermtypen en diverse vormen van assimilatiebelichting maken het mogelijk de situatie in een kas in een ander klimaat te imiteren.

Ary de Jong van onderzoeksinstelling Horti-Tech.com en Aad Honders, student Hortit Technics & Management van Lentiz MBO Westland, leggen het uit met een praktijkvoorbeeld. Honders: “We bootsen de teelt van bijvoorbeeld komkommers in een Roemeense kas na.” Praktijk wordt gekoppeld aan de theorie. Als begeleider van de teelt ziet hij opmerkelijke verschillen met het verleden. De activiteiten in het All Climate House stimuleren vooral het ondernemerschap van de studenten: “Vijf jaar geleden pikte ik uit een groep van 25 studenten 3 toekomstige ondernemers, nu wel 15.” Hij definieert een ondernemer als iemand die zelfstandig een teelt uitvoert en collega’s aanstuurt en begeleidt. De Jong schrijft deze toename toe aan meerdere factoren. Eerder beperkten studenten zich tot lezen en luisteren, deze nieuwe werkwijze  betrekt alle zintuigen. De studenten gaan naar de klimaatkas, analyseren het gewas en bepalen mogelijke maatregelen. Ze zien, voelen, ruiken en proeven de gewassen. Dat ze als groep verantwoordelijk zijn voor het resultaat, dwingt tot samenwerking.

Student Honders: “Deze aanpak dwingt je dieper na te denken en stimuleert je ondernemerskwaliteiten. Mijn brandstof voor dieper nadenken bestaat uit de combinatie van praktijk en theorie. Lichamelijk werk stimuleert mijn denkvermogen.”  

 Ary de Jong

Arie de Jong in de kas 

Hightech

Na een ontsmetting van het schoeisel en het aantrekken van een witte jas wandelen we naar de klimaatkas. Als buitenstaander verwacht je dan een omgeving waarin de ‘hightech’ je overrompelt. Maar we zien geen manoeuvrerende robots of andere digitaal wapengekletter. Als buitenstaander zie je slechts sensoren en schermen boven rijen komkommers. Honders compenseert het gebrek aan uiterlijk vertoon met een opsomming van alle technische mogelijkheden en het bijbehorende prijskaartje: “Alleen deze kas kost al 80 duizend euro, daarnaast stellen bedrijven apparatuur beschikbaar. En als we vragen hebben, verzorgen ze workshops.” Ook De Jong looft het bedrijfsleven. Dat alle partijen het nut inzien van deze samenwerking, versterkt de contacten. Daarnaast profiteren  bedrijven ook van de onderzoeksresultaten, omdat ze hun apparatuur aan de praktijk kunnen toetsen. “Dankzij de klimaatkas beschikken de bedrijven nu over informatie hoe hun apparatuur functioneert in andere klimatologische omstandigheden. De onderzoeksinstellingen profiteren ook van de samenwerking, dankzij de nieuwe kennis zijn ze beter in staat buitenlandse opdrachtgevers te adviseren.

 

Valkuil

Er staat nog wel iets op het verlanglijstje. De Jong benadrukt nogmaals de positieve bijdrage van bedrijven, maar stelt dat apparatuur en advies nog geen kostendekkend model bieden: “De exploitatiekosten voor deze ruimtes zijn vele malen hoger dan die van gangbare leslokalen. We missen financiële ondersteuning”. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat grotere onderzoeksinstellingen hun eigen weg inslaan en zich aan samenwerking onttrekken: “De basis van dit succes is samenwerking, samen ondernemen en elkaar iets gunnen. Gooi dat niet weg!

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

World Horti Centre

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven