Publicatiedatum: 29-09-2020

Dit artikel verscheen eerder in Greenity Magazine, onder de titel  'Belangstelling voor kennis groeit gestaag'. 
Tekst & beeldmateriaal: Greenity Magazine

Een update van grote waarde, die voor de toekomst van de sector van nut is. Als nieuwe voorzitter van Bollenacademie mag beleidsmedewerker Annika Versloot van de KAVB mede richting gaan geven aan die toekomst. Een boeiend proces, stelt ze. “Er is de afgelopen tijd veel veranderd. Binnen de sector vinden innovatieve onderzoeksprojecten plaats die weer nieuwe kennis en inzichten gaan opleveren. Het zou mooi zijn om die nieuwe kennis ook mee te nemen in het onderwijs. Wat dat onderwijs betreft, is er door de coronacrisis ook veel veranderd. Docenten en leerlingen deden in korte tijd ervaring op met nieuwe vormen van lesgeven. Ook daar zullen we als Bollenacademie op kunnen inspelen.”

"Door de corona-crises doen we nu versneld ervaring op met het digitaal aanbieden van lesmateriaal"

De Bollenacademie deed al een voorzet binnen het project Studiebol door een aantal lesboeken ook als digitale lesmodule aan te bieden, zoals de teelt van tulp en de broei van lelie. Cursisten uit de hele wereld deden via deze lesmodule de gewenste kennis op.

“Dat kan door de lesboeken ook digitaal beschikbaar te maken. Dat biedt ook de mogelijkheid om nieuwe kennis in die digitale versie op te nemen. Daar ligt wat mij betreft echt een taak voor de Bollenacademie. Dat past binnen onze doelstelling om kennis bruikbaar, beschikbaar en toegankelijk te maken.”

Inhoud en diepte

De KAVB start in oktober met een nieuw initiatief om het kennisniveau van ondernemers en leidinggevenden in bedrijven te versterken. Dan start KAVB Academy, dat bestaat uit vijf cursusdagen waarop de deelnemers themagericht kennis krijgen aangeboden. Dit betreft bijvoorbeeld een dag over het familiebedrijf, een dag over commerciële strategieën en een dag over framing en het publieke debat. De groep bestaat uit maximaal vijftien deelnemers, om zo de benodigde aandacht en interactie te waarborgen. Het programma is zwaarder en serieuzer dan dat van KAVB Jong!

Wat de leeftijd betreft mikt de KAVB op de groep ondernemers en leidinggevenden van 35 tot 50 jaar. Er gelden geen eisen aan het opleidingsniveau voor de deelnemers. De drempel ligt laag, de lat hoog. Deelname kost 500 euro exclusief BTW waarin voor elke cursusdag een lunch is inbegrepen. De cursus start begin oktober en eindigt half december. Aanmelden kan via kavb@kavb.nl of via de website van de KAVB. Het project KAVB Academy wordt financieel ondersteund door Colland.

Samenwerking loont

Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de verspreiding van de kennis. Het Clusius College heeft hiervoor onder meer het Clusius Lab, dat in 2012 is opgericht en waarin ook docent Fred Wever actief is. Daar ontmoeten onderwijs, Topsector T&U, Greenport NHN, ondernemers en leerlingen elkaar. Elk jaar weer is dit een succes en Wever weet waarom. “Agrarisch ondernemer zijn is topsport. Maar hoe kunnen leerlingen zelf ervaren wat daarbij komt kijken? Daar krijgen zij vaak niet de kans voor.

"Clusius Lab en de Bollenacademie zetten samen lesmodules op"

Het Clusius Lab biedt die mogelijkheid wel en richt zich vooral op de glastuinbouw en bolbloementeelt. Leerlingen krijgen daar de kans om zelf de verantwoordelijkheid voor een teelt te hebben en worden daarbij begeleid door de ondernemer en enkele adviseurs. Bedrijven die daaraan willen meewerken doen dat graag, omdat het voor het bedrijf een pluspunt is bij financiering, subsidies of uitbreidingsplannen. Daarnaast levert het contact met een goede stagiair een goede kans op om hem of haar later aan te nemen als medewerker. Ten slotte is het ook leuk om kennis over te dragen aan jongeren.”

Maar er gebeurt meer op het Clusius College. Zo is de opleiding vertegenwoordigd in de Bollenacademie. Daar is besloten om samen een lesmodule Bodemkunde en bemesting op te zetten. “Op die terreinen is veel gaande. We werkten al samen met de Aeres Hogeschool op dit onderwerp. Door mee te werken aan de ontwikkeling van een lesmodule kunnen we leerlingen de nieuwste informatie meegeven. Zij krijgen de laatste kennis mee die er op dat gebied is. Wat is er mooier dan dat?”

Actuele kennis

De bloembollenteelt is kennisintensief. Elke teelt vraagt veel deskundigheid en die kennis moet wel overdraagbaar zijn. De KAVB is betrokken bij diverse initiatieven die daar sterk op inzetten. Naast de Stichting Bollenacademie is dat het nieuwe initiatief KAVB Academy.

Ondernemers werken graag samen met het Clusius Lab om leerlingen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Greenity Magazine
Bloembollen Academy
Clusius Lab
KAVB

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven