Publicatiedatum: 15-06-2021

Tekst: Esmee Meijs
Foto's: Shutterstock, De Lynx

De ambitie van Green Deal is om de agrarische ondernemers en adviseurs van de toekomst te leren over natuurinclusief ondernemen. Zij moeten inspiratie vinden in goede voorbeelden en praktische ervaring op kunnen doen, zodat natuurinclusief denken en handelen later onderdeel wordt van hun beroepspraktijk. Dat komt samen in het e-zine Green Deal Natuurinclusieve landbouw van Clusius College.

Rosemarie Slobbe

Rosemarie Slobbe (Green Deal Coordinator bij Clusius): “In dit e-zine van Clusius geven we een inkijkje in wat er in de afgelopen twee jaar allemaal al is bereikt: er zijn projecten gestart en netwerken ontstaan, er is lesmateriaal ontwikkeld en kennis gedeeld.

 In ons e-zine lees je de enthousiaste verhalen van docenten, studenten, lectoren en ondernemers: wat heeft de deal hun gebracht, welke uitdagingen liggen er nog, wat hebben we geleerd? En we laten zien welke wensen er nog liggen. Want we zijn er nog niet!”

Een nieuw programma: Biodivers Perspectief

Het programma Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Daarom stellen, rond drie thema’s ‘vee’, ‘bollen’ en ‘groente’, (clusters van) leerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten.

"Praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten"

Kennis en expertise die hier ontstaan, worden vastgelegd binnen het kennisnetwerk van alle partners en actief gedeeld met initiatieven in de rest van Nederland. ‘Het is niet alleen belangrijk om meer vakkennis over natuurinclusieve landbouw aan te dragen, maar minstens zo belangrijk zijn vaardigheden als dialoog voeren, visie vormen en open houding creëren’, aldus Rosemarie.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Clusius College

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven