Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG is blij met de opleidingsinspanningen van zijn leden. De branchevereniging heeft een onderzoek laten uitvoeren om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie en de verwachtingen van aangesloten bedrijven. In totaal hebben 237 bedrijven de vragenlijst volledig ingevuld.

Verwachtingen

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat 54% van de deelnemende bedrijven momenteel een bbl- of bol-leerling in dienst heeft. En de bedrijven zien geen problemen. Meer dan 90% van deze bedrijven verwacht dat leerlingen hun opleiding de komende tijd kunnen vervolgen en bijna 75% van de deelnemende bedrijven wil het komende schooljaar een leerling plaatsen. Het gaat hierbij vooral om bbl- en bol-leerlingen, maar ook om zij-instromers en deelnemers aan de VHG Branche-opleiding.

Een grote meerderheid (92%) van de deelnemende bedrijven verwacht dat het aantal vaste en flexibele medewerkers in de tweede helft van dit jaar gelijk blijft of toeneemt. Maar er zijn wel wat zorgen bij bedrijven die werken in het openbaar groen, de verzorging van bomen en de interieurbeplanting.

Type leerling

In het onderzoek is ook gekeken wat perspectieven zijn voor de verschillende typen leerlingen. Er blijkt een voorkeur voor bbl-leerlingen. 98% van de bedrijven die komend schooljaar tenminste één leerling wil plaatsten, wil één of meerdere bbl-leerlingen plaatsen. 77% van de bedrijven wil het komende schooljaar tenminste één bol-leerling in dienst nemen. En 42% wil een zij-instromer in combinatie met VHG-Brancheopleiding. Opvallend is dat bedrijven die voornamelijk in de openbare markten in de markt van de groene gebouwen werkzaam zijn, een veel groter behoefte aan een hbo-student hebben dan bedrijven in de particuliere markt.

De VHG vindt het belangrijk dat de groenbedrijven in de toekomst over voldoende vakmensen kunnen beschikken. Roozen wil voorkomen dat er als gevolg van de coronacrisis een tekort aan vakmensen ontstaat: 'Van de vorige economische crisis hebben we geleerd dat er een tekort kan ontstaan,' aldus Roozen. De Groene Hotspots, die richten zich op verregaande krachtenbundeling op regionaal niveau tussen het groene onderwijs en het bedrijfsleven om samen te komen tot verdere ontwikkeling van het vak en het vakonderwijs, dragen hier aan bij.

Groene Hotspots populair

De verhoogde instroom in de Groene Hotspots is een mooie ontwikkeling. Waarschijnlijk is deze deels te verklaren uit de nauwere samenwerking met de regionale groene vmbo-scholen waarin met de hotspots stevig is geïnvesteerd. Daarnaast is er ook meer instroom afkomstig van andere vmbo-scholen. VHG ziet in deze ontwikkeling de bevestiging dat de samenwerking loont en wil verdergaan op de ingeslagen weg van krachtenbundeling en samenwerking met het groene beroepsonderwijs.

In Houten ziet het Wellantcollege, waar in 2018 de eerste Groene Hotspot van start ging, de leerlingenaantallen met 30% stijgen, zowel in de bol- als in de bbl-opleidingen. Ook in Nijmegen werpt de structurele samenwerking tussen onderwijsinstelling Helicon en het regionale bedrijfsleven zijn vruchten af. De Groene Hotspots in Velp en Breda zien eveneens meer leerlingen in hun groene opleidingen stromen. De ervaring leert dat er in september bovendien nog leerlingen bij zullen komen.

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Thema: Arbeidsmarkt, Vitale leefomgeving
Sector: Natuur & Leefomgeving
Behoefte: Kennisdeling, Samenwerking
Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groen Kennisnet
VHG

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven