Publicatiedatum: 21-04-2022

Infographic: Vrij van Vorm
Foto’s personen: uit eigen archief
Overige foto’s: Groenpact & Shutterstock

Christiaan Loef: “Groen biedt heel veel kansen voor de samenleving, en het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten zich daarin positioneren. Sturingsinformatie, zoals uit de groene monitor, helpt om grip te houden en strategische beslissingen te nemen. We willen dat de Groene Monitor met een brede classificatie van het groene domein zicht geeft op grote, sectoroverstijgende ontwikkelingen. Die verdwijnen immers als je inzoomt op een sector of regio. Denk bijvoorbeeld aan de hele voedselketen, de leefomgeving in stad en op het platteland, de directe relatie tussen planten en dieren, levende systemen en gezondheid en welzijn van ons en de planeet. Dit soort verbanden zie je alleen als je uitzoomt uit de traditionele sectoren, beroepen en opleidingen.  

Christaan Loef - Ministerie van LNV

Christiaan: “De inkleuring, het verhaal achter de cijfers, doet er toe. We zijn vooral op zoek naar overzicht, inzicht en inspiratie om de uitdagingen aan te gaan en de kansen te verzilveren. Groen is hét antwoord op de vragen van dit decennium!” 

"De inkleuring, het verhaal achter de cijfers, doet er toe"

Hele speelveld in beeld

 “Het nieuwe classificatie / nieuwe bril slaat een brug tussen de donkergroene opleidingen en de lichtgroene. Het geeft een breder perspectief.”, stelt Gerharda Tamminga. “Studenten agro komen bijvoorbeeld terecht bij bedrijven die zich bezig houden met energietransitie op boerenbedrijven. Nieuwe verdienmodellen, ook buiten het traditionele  groene domein komen daardoor beter in beeld. Wat zijn groene skills waard in andere beroepen? Welke skills zien we vaker terug in groene beroepen? Dat kunnen we nu beter duiden. Groen speelt een centrale rol in de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. De monitor geeft inzicht aan welke knoppen je kunt draaien.” 

Gerharda Tamminga - Terra

"Voor arbeidskrachten vissen we allemaal in dezelfde vijver"

Annemarie Moons beaamt dat en vult aan: “Er zijn enorme aantallen arbeidskrachten nodig en het totaal aantal mbo’ers neemt af. We willen allemaal dat jongeren, maar ook zij-instromers, voor óns kiezen. We leven in een datadriven maatschappij, dan is het goed dat we verschillende datasets kunnen koppelen. Zo kunnen we instroom, doorstroom en uitstroom van opleidingen beter in kaart brengen en sturen op feiten in plaats van aannames. Door de nieuwe classificatie kun je nu het hele speelveld zien. We creëren hiermee een gemeenschappelijke taal, we praten over hetzelfde.”

Leven lang ontwikkelen

Annemarie Moons - Yuverta

Moons: “Beroepen en benodigde skills veranderen steeds sneller. Daar wil je zicht op hebben. Het onderwijs moet immers mee veranderen. Wij trekken steeds meer op met het bedrijfsleven én werken daarbij samen met ROC’s.” Het verschil tussen de beroeps begeleidende leerweg (BBL) en leven lang ontwikkelen (LLO)  vervaagt ook steeds meer.

Onderwijs en bedrijfsleven die samen optrekken voor meer instroom en duurzame inzetbaarheid is het antwoord op de steeds toenemende vraag naar geschikte arbeidskrachten, ziet ook Wim van Ginkel. “Dat zien wij duidelijk in de hotspots van CIV Groen. Hoe meer je werk en onderwijs integreert, hoe meer mensen je aantrekt. Om je mensen te behouden, moet je van leven lang ontwikkelen een speerpunt maken.”  Beroepen classificeren als lichtgroen en donkergroen is niet iets waar hij zichzelf als werkgever direct in herkent. “Als je al een indeling wilt maken, gebruik dan dienstverlenende beroepen en de beroepsgroep die voor producenten werkt. De classificatie van de Groene Monitor is mij nog te generiek.”

Wim van Ginkel - Koninklijke Ginkel Groep

Loef: “De bestaande data en classificaties hebben hun beperkingen, maar toch heeft het zin om de bestaande mogelijkheden te benutten. Vooral om de beweging naar een groenere samenleving in beeld te brengen en deze ontwikkeling op systeemniveau te kunnen duiden. De nieuwe classificatie van beroepen, branches en opleidingen is geen doel op zich, het is een instrument om ons scherp te houden op sectoroverstijgende trends.”

"Hoe meer je werk en onderwijs integreert, hoe meer mensen je aantrekt"

Crossovers

“De kracht zit in de gezamenlijke reflectie op deze informatie, juist ook omdat het groene domein zo breed en divers is. De verschillende onderzoeken vullen elkaar idealiter aan”, aldus Loef. 

Van Ginkel: “Wellicht geeft het nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld voor crossovers, daar is de hoveniersbranche mee bezig; door bijvoorbeeld installatietechniek te integreren in opleidingen. We zien ook kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben andere vormen van onderwijs nodig voor een groene toekomst. Waarbij het vak en groene skills centraal staan.”

Loef herkent dit: Dat vraagt vervolgonderzoek: wat zijn die green skills? Hier zit ontzettend veel energie op, de skills vliegen je om de oren.”

Voor Jeroen Verweij van Colland is het bredere perspectief dat de classificatie biedt een mooie aanvulling op het eigen onderzoek van Colland. Dit belicht vooral de arbeidsmarkt van bedrijven in de donkergroene sectoren. “Door ook te kijken naar andere sectoren en het onderwijs, zie je meer. De hele keten is in beeld”, ziet Verweij. “Het is een mooie toevoeging aan het onderzoekspalet. Het belicht aspecten die de Colland data niet tonen, zoals de doorstroming tussen beroepen.”     

Jeroen Verweij - Colland

Vervolgonderzoek

Iedereen is het er over eens dat de classificatie veel kansen biedt voor verdieping. Moons: “We gaan het nu ook echt gebruiken. Een concrete vraag in een van de vakgroepen van Yuverta is bijvoorbeeld: ‘Wat is het toekomstperspectief voor het de studierichting dier? En voor stadsecologen?’ Als je weet waar afgestudeerden nu terecht komen, neem je dat mee. Ook op de regio toegespitste cijfers zouden helpen bij dit type vragen. Daarom is het goed dat ROA in het vervolgonderzoek verkent hoe je cijfers regionaal kunt maken.”   

"Wat zijn de drijfveren van werknemers?"

Allemaal zijn ze benieuwd naar de drijfveren van werknemers. Van Ginkel: “Duurzame inzetbaarheid is een thema voor de hovenierssector. Wat wil deze generatie? We hebben alle redenen om trots op onze sector te zijn, maar dragen we dat voldoende uit?” Tamminga: “Uiteindelijk gaat het voor ons om de vraag: hoe krijgen we leerlingen naar onze opleidingen en hoe binden we talenten aan het groene domein?” Moons: “Onderzoek naar de motivatie van bijvoorbeeld zij-instromers zou een mooie aanvulling kunnen zijn om dit onderzoek te verdiepen. Hierdoor krijgen de cijfers een gezicht.”    

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven