Publicatiedatum: 31-08-2022

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in PIT Magazine 2, over Landbouw, water, voedsel.  Een uitgave van Regieorgaan SIA.
Tekst: Schrijf-Schrijf

Een boer die mest uitrijdt over zijn akkers. Of een gigantische sproeier die heen en weer zwaait om een heel veld vochtig te houden. Het zijn vertrouwde beelden. Langzaam maar zeker gaan ze tot het verleden behoren, verwacht Corné Kocks. Hij is lector Precisielandbouw/Smart Farming aan Aeres Hogeschool in Dronten en project- leider van PreciSIAlandbouw. ‘Precies bemesten en beregenen heeft enorme voordelen’, legt hij uit. ‘Het verbetert de bodemkwaliteit, zorgt voor een betere kwaliteit en opbrengst van producten en verlaagt de CO2-uitstoot. Daarom zal elke landbouwondernemer het in meer of mindere mate gaan toepassen.’

Kwestie van inpluggen

Zover is het nog niet. Onder meer omdat de technieken voor precisielandbouw wel bestaan, maar nog niet altijd goed met elkaar communiceren. Bovendien weten land- en tuinbouwers vaak niet hoe ze de technologie goed kunnen integreren in hun bedrijf. ‘Als je makkelijk allerlei apparaten aan elkaar kunt koppelen, die vervolgens moeiteloos met elkaar communiceren, dan gaat het pas echt leven’, verwacht Kocks. ‘Het moet een kwestie van plug-and-play zijn.’ Daarnaast vormen investeringen nog een bottleneck. ‘Voor sensoren, computers, software en werktuigen moet je flink in de buidel tasten. Maar hoe snel je dat allemaal terugverdient, is onzeker.’

"Met sensoren brengen we de bodemkwaliteit en de gewasgroei van een akker in kaart"

 Precies de juiste hoeveelheden

PreciSIAlandbouw, een consortium van kennisinstellingen en bedrijven, wil de knelpunten oplossen. Ze richten hiervoor proeftuinen in bij bedrijven. Kocks geeft een voorbeeld: ‘Met sensoren brengen we de bodemkwaliteit en de gewasgroei van een akker in kaart. Zo weet de boer precies waar hij wel of juist niet moet bijmesten. Als je die sensoren probleemloos kunt koppelen aan de strooimachine, kan de ondernemer op basis van realtime metingen precies die hoeveelheid kunstmest uitstrooien die nodig is voor dat stukje bodem. Dat testen we nu. Bij een andere proeftuin stemmen we de beregening op soortgelijke wijze af op het zoutgehalte in het gewas.’

Onweerstaanbaar voor boeren

Behalve techniek vormen ook kennis en advies een belangrijk thema binnen het onderzoek. ‘Natuurlijk delen we onze kennis met de boeren’, zegt Kocks. ‘Maar we willen ook dat zij daadwerkelijk overgaan op precisielandbouw. Bij bedrijven in het zuiden van het land onderzoeken we hoe we hen het beste kunnen stimuleren. Wat is de vraag van ondernemers? Wat hebben ze nodig? Hoe kunnen we deze technologie zó aantrekkelijk aanbieden dat die onweerstaanbaar is? Je kunt bijvoorbeeld aan filmpjes denken die stap voor stap uitleggen hoe de technologie werkt.’

 Op alle fronten goed

Wat ondernemers in elk geval over de streep trekt, is een duidelijk verdienmodel. ‘Daarom gaan we een eenvoudige rekentool ontwikkelen die inzicht geeft in de terugverdientijd van je investeringen’, zegt Kocks. ‘Dat kan overstappen een stuk makkelijker maken.’ Medio 2023 worden alle projecten en proeftuinen afgerond. ‘De resultaten kunnen onder- nemers straks helpen om middelen als water en mest gericht en effectief in te zetten. Met drie grote pluspunten in het verschiet. Want precisielandbouw is goed voor de gewassen, goed voor de portemonnee en goed voor het milieu.’

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Regieorgaan SIA

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven