Tekst: Esmee Meijs

Waar voorganger Aalt Dijkhuizen zich richtte op internationalisering, wil Duijzer als nieuw boegbeeld van de topsector meer accenten aanbrengen op de verbinding van de nationale land- en tuinbouw met de Nederlandse consument.

Meer samenwerking

Een actievere samenwerking tussen MKB’ers, zoals hij boeren en tuinders noemt, is belangrijk. Duijzer: "Het grootste landbouwexportland zijn, moet geen doel op zich zijn. Als een heel klein land als Nederland de op één na grootste landbouwexporteur van de wereld is, betekent dat dat heel weinig voedsel in de wereld wordt geëxporteerd. Ik wil dan ook benadrukken dat land- en tuinbouw veel minder globaal is dan het lijkt, want tachtig procent van de landbouwproducten van andere landen wordt regionaal geproduceerd én geconsumeerd. Ik pleit ervoor dat de Nederlandse land- en tuinbouw zich meer richt op kringlooplandbouw. Wat mij betreft exporteren we onze landbouwproducten tot 800 kilometer - in plaats van de focus te hebben op wereldwijde export. Uitzonderingen, zoals babymelkpoeder, daargelaten." Zijn uitspraken hebben in het land inmiddels heel wat losgemaakt.

 

Tuin- en landbouw tijdens corona

De wereldwijde uitbraak van corona houdt de Topsector flink bezig. Het virus heeft een grote impact op de ontwikkelingen binnen de landbouwsector. Duijzer: "Door corona is duidelijk geworden dat arbeidsmigratie echt een probleem kan zijn, er is meer aandacht voor automatisering en robotisering."
Dan zijn er ook nog de andere uitdagingen. Issues die de komende verkiezingen gaan domineren, zoals de stikstofdiscussie en het klimaatdebat. Duijzer: "Wij hebben in dit land in de hele wereld het minste voor ons voedsel over. We moeten kritischer naar onze voetafdruk kijken en overwegen of bulktransport nog wel de toekomst is. Ik vind het belangrijk om ook op dat gebied een stap te zetten in de samenwerking binnen de land- en tuinbouwsector."

 Dirk Duijzer

"Dirk Duijzer: moet groen onderwijs breder opleiden?"

Groen onderwijs

En het belang van groen onderwijs? Duijzer: "Mijn ervaring leerde mij dat de mensen uit de land- en tuinbouw zich kenmerken door hun gedrevenheid, hoge werkmotivatie en betrokkenheid voor de eigen sector, maar ze staan in mindere mate open voor andere sectoren. Iemand die je als accountmanager uit de groene sector haalt, wil ook alleen maar voor de groene sector werken. Dat breng ik dan binnen het regieteam van Groenpact ter sprake. Ik leg dan de vraag neer: is het nodig dat groen onderwijs breder gaat opleiden? Het zou een grote impuls kunnen geven aan een bredere arbeidsmarkt. Het begint immers in de schoolbanken."

Innovatie in de sector én in het groen onderwijs

Duijzer geeft ook aan dat innovatie in de sector de komende jaren de focus heeft. Een sector die niet blijft innoveren, is volgens Duijzer ten dode opgeschreven. Hij onderstreept het belang van startups en investeringen op het gebied van innovatie. Duijzer: "Innovatie is ook in de schoolbanken een blijvend aandachtspunt.

"Lecoraten en praktoraten helpen bij innovatie"

Een actief stagebeleid van innovatieve bedrijven helpt het onderwijs. Als student zie je daar de vernieuwing. Docenten die de studenten begeleiden zien dat ook en nemen dat weer mee in het onderwijs. Het bijbenen van innovaties blijft een ratrace voor scholen en universiteiten. De confrontatie met de maatschappelijke vraag, de lectoraten en practoraten die in het leven zijn geroepen en andere instrumenten helpen daar zeker bij."

Dutch Food Week

Als boegbeeld van de topsector Agri&Food is Dirk Duijzer ook de voorzitter van Stichting Dutch Food Week. In 2020 wordt Dutch Food Week gehouden van 10 tot en met 17 oktober. Tijdens deze week delen initiatieven uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Duijzer: "Het was even onzeker of Dutch Food Week plaats zou kunnen vinden in verband met de uitbraak van corona, maar de beslissing is nu genomen: het gaat door. Misschien in enigszins aangepaste vorm, met meer digitale events dan voorgaande jaren. Daarbij zal de focus vooral gericht zijn op ‘verbinding’ met ‘Wat eten we?’ als overkoepelend thema."

Over Dirk Duijzer

Dirk Duijzer heeft een uitgebreide staat van dienst in de agrifoodwereld. Hij was algemeen directeur bij LTO Nederland en bij CBTB, één van de voorlopers van LTO Nederland. Ook was hij jarenlang directeur Food & Agri bij de Rabobank, waar hij nu directeur Bestuurszaken en Coöperatie is. 

Foto's: DutchFoodWeek 

Ben je
geïnspireerd?

Groenpact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Topsector Agri & Food

Ben je
geïnspireerd?

Groenpact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven