Publicatiedatum: 16-04-2020

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Agrospecial Kennisuitwisseling van Rijksoverheid. Lees hier de hele Agrospecial.

Internationalisering van het onderwijs staat bij Aeres hoog in het vaandel, zegt Wil Bekkering. Zij is directeur van de Aeres Hogeschool in Almere en portefeuillehouder Internationalisering van Aeres Hogeschool.

Wil BekkeringWil Bekkering

Onderwijskundige kennis

“De agrarische sector van Nederland is sterk internationaal gericht”, constateert Bekkering. “Veel van onze studenten komen straks terecht bij bedrijven en organisaties die mondiaal actief zijn. De Nederlandse landbouw loopt voorop de wereld. Zowel als het gaat om teelt- en verwerkingsmethoden als om onderwijskundige kennis. Er is daarom alle reden voor ons om internationaal actief te zijn.”
De internationale activiteiten van Aeres Hogeschool worden vaak uitgevoerd onder de vlag van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Nuffic wordt gefinancierd door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het Orange Knowledge Programme (OKP) is een Nuffic-subsidieprogramma waar groene kennisinstellingen vaak op intekenen.

Focuslanden

Veel van de internationale ondersteuningsprojecten worden uitgevoerd in ontwikkelingslanden en dan vooral in de zogeheten focuslanden van Nederland, zoals Ethiopië, Mozambique, Myanmar en Indonesië.
Kerndoel is kwaliteitsverbetering van het agrarisch onderwijs op scholen in die landen. Bekkering: “Het bestaande landbouwonderwijs is vaak erg theoretisch georiënteerd, terwijl er in die landen juist behoefte is aan mensen met praktijkkennis en ondernemerskwaliteiten.”
In de OKP-programma’s werken Nederlandse docenten lokaal samen met collega’s van buitenlandse scholen aan de verbetering van het onderwijs. “Als dat lukt, kunnen de afgestudeerden meer bijdragen aan de ontwikkeling van de landbouw in hun land“, aldus Bekkering.


Meerjarige projecten

Het gaat vaak om meerjarige samenwerkingsprojecten. Docenten van Aeres Hogeschool gaan dan een of twee keer per jaar een korte periode – een of twee weken - op bezoek bij hun partnerschool. Soms is ook het omgekeerde het geval en komen docenten uit het buitenland naar Nederland om hier op een vestiging van Aeres-hogeschool kennis op te doen. Zo was vorig jaar een groep docenten en overheidsambtenaren uit Indonesië twee maanden voor een intensief trainingsprogramma op bezoek bij Aeres-hogeschool in Dronten.

Maatwerktrainingen

Daarnaast voeren medewerkers regelmatig korte trainingsprogramma’s uit, vaak ook met subsidie van Nuffic. Bekkering: “Deze maatwerk-trainingen zijn er voor bijvoorbeeld landbouwvoorlichters, medewerkers van zuivelbedrijven of directeuren van landbouwcoöperaties. De kennis en ervaring die we op die terreinen in Nederland hebben opgedaan, blijken relevant voor alle schakels in de voedselketen in ontwikkelingslanden.”
De buitenlandse ervaring van docenten komt terug in het Aeres-onderwijs. “Een docent die in Ghana een project heeft uitgevoerd, kan in zijn klas meer vertellen over de wereldhandel in landbouwproducten en de effecten die dat heeft op de positie van kleine boeren in West-Afrika dan een docent die nooit buiten Europa is geweest.”
'We kunnen meer Aeres-docenten succesvol inzetten in het buitenland. Ons eigen onderwijs wordt dan ook internationaler'

Ervaring opdoen

at is precies de reden dat Aeres stimuleert dat meer docenten projecten uitvoeren in het buitenland. Bekkering: “De neiging bestaat om steeds dezelfde docenten uit te zenden, namelijk de mensen met veel ervaring. We laten de laatste tijd docenten zonder buitenland-ervaring meelopen met hun meer ervaren collega’s. Dat leidt er op termijn toe dat we meer Ares-docenten succesvol kunnen inzetten in het buitenland. Ons eigen onderwijs wordt dan ook internationaler.”

(Foto's: Ministerie van LNV)

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Orange Knowledge Programme

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven