Publicatiedatum: 20-07-2021

Tekst: Gerrit Strijbis
Foto's: Groen Kennisnet & Schapenhouderij Van Sinderen en De Groot


Ze ervaart hartelijkheid, belangstelling en enthousiasme tijdens haar stage. Noor Jurriens, student Diermanagement van Van Hall Larenstein in Leeuwarden doet biodiversiteitsonderzoek bij de ondernemers van Ecolana, die het weidevogelbestand op hun percelen willen stimuleren.

Vereniging Ecolana

Twintig jaar geleden richtten de ondernemers de vereniging Ecolana op, om samen gestalte te geven aan de uitgangsposities van Natuur Inclusieve Landbouw (NIL).

 

Naast de voor weidevogels aantrekkelijke percelen, richt deze vereniging zich op voedselveiligheid, kennisoverdracht, kwaliteit, dierenwelzijn, milieu, natuur en recreatie. Ook delen ze grond, arbeid, machines en kennis. Ecolana bestaat uit twee akkerbouwbedrijven, een melkveebedrijf en een schapenhouderij die samen 350 hectare  tussen Holwerd en Ternaard in het noorden van Friesland  exploiteren. Omschakeling van traditionele landbouw naar een maatschappelijk verantwoorde productiewijze is het doel.

Continuiteit van onderzoek

De inspanningen van Jurriens garanderen nog geen zwermen weidevogels in het eerstvolgende broedseizoen. Het is een kwestie van lange adem voordat onderzoek en aanpassingen meer weidevogels lokken. “Voor die tijd hoop ik mijn studie af te ronden en gaan nieuwe studenten van Van Hall en Nordwin hier mee verder”, aldus Jurriens. De continuïteit is dus gewaarborgd.

Kortgeleden sloten deze groene opleidingsinstituten een samenwerkingsovereenkomst met Ecolana. “Leren van elkaar in echte praktijksituaties vormt daarbij het uitgangspunt”, vertelt docent Klaaske de Groot, die als docent betrokken is bij Nordwin College en als ondernemer bij Ecolana. ”We vinden het belangrijk dat studenten kennismaken met de ontwikkelingen en uitdagingen van een modern kringloopbedrijf”. De samenwerking krijgt gestalte door workshops, excursies en praktijk- en onderzoeksopdrachten. Verder fungeert Ecolana als demobedrijf voor studenten met belangstelling voor natuurinclusieve landbouw. Studenten ontplooien kansrijke initiatieven, door bodem- en wateranalyses en biodiversiteitsmetingen. Als voorbeeld noemt De Groot onderzoek naar de toepassing van strorijke mest en het verrijken van andere dierlijke mestsoorten.

EcolanaDocent Klaaske de Groot

Impact maken

Stagiaire Noor denkt dat de combinatie van enthousiasme en betrokkenheid het verschil bepalen tussen haar werkzaamheden bij Ecolana en andere bedrijven: “Ik heb altijd prettige stages gehad, maar bij Ecolana krijg ik het gevoel dat mijn inspanningen echt impact maken.”

"We vinden het belangrijk dat studenten kennismaken met de ontwikkelingen en uitdagingen van een modern kringloopbedrijf"

De Groot beaamt dat. Ecolana gebruikt de onderzoeksdata en de input van de studenten als extra managementinformatie om haar duurzame doelen te bereiken. Ook Van Hall Larenstein en Nordwin College profiteren van de samenwerking. Rijksoverheid wil dat in 2030 voedsel duurzaam wordt geproduceerd. De landbouw moet dan werken volgens de principes van kringlooplandbouw waarbij zo weinig mogelijk verspild wordt, waar reststromen maximaal worden ingezet en natuur optimaal gebruikt . Ook studenten moeten leren en ervaren hoe de principes van de kringlooplandbouw toe te passen. Voor de studenten bestaat er geen betere plek om de benodigde kennis te vergaren en ervaring op te doen bij bedrijven die hier al twintig jaar mee bezig zijn.

De Groot: “Getalsmatig betreft deze samenwerking een aantal hectares en enkele stageplaatsen;  dat lijkt niet echt zoden aan de dijk te zetten. Maar: veel grootse ontwikkelingen beginnen kleinschalig. Door deze samenwerking maakt een nieuwe generatie agrariërs kennis met natuurinclusieve landbouw. Zij brengen hun kennis en  ervaringen in de praktijk brengen en delen deze met collega’s.”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Ecolana

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven