Het mes snijdt aan vele kanten. Met de Empower Youth4Food Campaign bundelen overheidsinstellingen, onderwijs en bedrijfsleven uit de groene sector de krachten om de veelzijdigheid van opleidingen en banen in de agrifood-sector onder de aandacht van jongeren in Zuid Oost Azië te brengen.

Merkwaardig! Indonesie behoort tot de grootste cacaobonenexporteurs ter wereld, maar produceert zelf nauwelijks chocolade. De toenemende populariteit van dit product inspireerde Tissa Aunilla authentieke Indonesische chocolade te produceren. Ze betrekt haar grondstoffen van kleine regionale boeren en stimuleert ze hun cacaobonen duurzaam te verbouwen.

Vooroordelen over agrarischer sector

Deze ondernemer studeerde in Nederland en sloot zich vervolgens aan bij het Alumni Netwerk in Indonesië. Deze groep speelt een belangrijke rol bij de recent gelanceerde Empower Youth4Foodcampaign. Dit initiatief van NFP (Netherlands Food Parntership), kennisinstellingen als WUR en Aeres, Nuffic Neso en Nederlandse ondernemingen beoogt de belangstelling van jongeren in Zuid Oost Azië voor opleidingen en banen in de agri-food sector te stimuleren.

"In veel landen betrekken jongeren de agrarische sector nauwelijks bij hun studie- en beroepskeuze"

Beleidsmedewerker Karen Bakhuisen van het ministerie van LNV legt uit dat jongeren in bovengenoemde landen de agrarische sector nauwelijks bij hun studie- en beroepskeuze betrekken. De geringe belangstelling komt voort uit vooroordelen over beroepsperspectieven en onbekendheid met de sector. Nieuwe aanwas is echter noodzakelijk door de vergrijzing, de toenemende voedselbehoefte en de stijgende belangstelling voor duurzaamheid. Minister Schouten staat vierkant achter deze campagne: “De agrarische sector houdt zich bezig met voedselveiligheid, gezondheid, techniek,  biodiversiteit, klimaatverandering en is sociaal relevant. Jongeren beseffen nog onvoldoende dat deze bedrijfstak bijdraagt aan wezenlijke dingen.”

Karen Bakhuisen van het ministerie van LNV 

Changemaker

De Changemaker Challenge is een van de meest opvallende onderdelen van de campagne . In Nederland studerende studenten uit deze landen of leden van het alumni netwerk als Tissa Aunilla ondersteunen en begeleiden initiatieven die de agrifood sector in Indonesïe, Bangladesh, Myanmar, Filipijnen en Vietnam versterken en het imago verbeteren. Voor de drie beste projecten wacht een prijs van vijfduizend euro. De jury betrekt onder andere het innovatieve en duurzame karakter en de link met het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven bij de beoordeling.

TissaTissa Aunilla

Win-win

Op de vraag of we de Empower Youth4Food campaign als een ontwikkelingsproject of handelsmissie moeten zien antwoordt Nuffic Neso-directeur Zuid Oost Azië, Peter van Tuijl, dat beide aspecten hand in hand gaan.

Peter van Tuijl, Nuffic Neso-directeur Zuid Oost Azië

“We stellen Nederlandse kennis en expertise beschikbaar, tegelijkertijd bieden we onze bedrijven uit de agri-food sector de mogelijkheid samenwerkingspartners te vinden: “We streven geen eigenbelang maar gemeenschappelijke belangen na. Samen vergroten we onze kansen.” Er bestaan volgens hem ruimschoots mogelijkheden. Zo verlenen al meer dan honderd alumni hun medewerking aan de Changemaker Challenge en de campagne. De bereidheid om een steentje bij te dragen aan de opbouw van hun land speelt een rol, maar ook hun enthousiasme over hun Nederlandse opleiding telt mee.

"We stellen Nederlandse kennis en expertise beschikbaar, tegelijkertijd bieden we onze bedrijven uit de agri-food sector de mogelijkheid samenwerkingspartners te vinden"

Daarnaast beschikt Nederland als één van de grootste exporteurs van agrarisch producten ter wereld van oudsher over een goede reputatie. Dat geldt ook voor de kennisinstituten. Verder kampen we met dezelfde uitdagingen. Van Tuijl “Ook in deze regio onderschrijven steeds meer mensen het belang van voedselveiligheid, duurzaamheid en klimaatvriendelijke maatregelen.”

China

Chinese alumni ontbreken in de deelnemerslijst terwijl deze toch vaak kiezen voor een studie in Nederland. Van Tuijl stelt dat hun afwezigheid geen verband houdt met politieke keuzes. De landen in Zuidoost Azië waarop de Empower Youth4Food campaign zich richt, hebben een gemeenschappelijke problematiek in de agrarische sector terwijl China ook op veel grotere afstand ligt. Daarnaast vormt de taal nog steeds een barrière. Ook organisatorisch en cultureel bestaan er grote verschillen. Daar komt bij dat de problemen in China afwijken van de andere landen in Zuid-Oost Azië. Daar bestaan ook onderlinge verschillen, maar die beperken zich hoofdzakelijk tot bestuurlijk niveau. Van Tuijl: “Onder jongeren in Zuidoost Azië zien we steeds minder verschillen dankzij de goede communicatiemiddelen en hun taalvaardigheid in het Engels. Daardoor is het mogelijk ze door de regio heen als doelgroep te nemen voor deze campagne.”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Empower Youth4Food

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven