Publicatiedatum: 15-04-2020

Aansluitend op de de kringloopvisie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een vierjarig onderzoek gestart voor verduurzaming van de bloemkoolteelt in Noord-Holland . In dit project - dat wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland - onderzoekt Amsterdam Green Campus wat de invloed is van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van de bloemkool, uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit en weidevogels.

Living labs

Aanleiding voor het project was de hackathon 'Natuurinclusieve landbouw: Boer en Business in Balans' die de provincie Noord-Holland in het najaar van 2019 organiseerde. De case van bloemkoolteler Wim Reus 'de beste bloemkool binnen een praktisch bodembestendig mestbeleid' behoorde bij de top drie haalbare cases. Hij zoekt naar mogelijkheden om het organische stofgehalte van de bodem op peil te houden met organische bemesting, maar de huidige mestwetgeving kan dat niet.

In het onderzoek wordt gekeken naar mogelijkheden. Moet de huidige mestregelgeving worden aangepast zodat er geen belemmeringen zijn voor het gebruik van regionale vaste mest en het sluiten van kringlopen in de landbouw? Voor het onderzoek zijn twee proeflocaties of living labs aangewezen waarvoor ontheffing is verleend voor het niet keren van bovengronds toegediende strorijke mest. De living labs worden ingericht bij bloemkooltelers Slagter in Andijk en Reus in Hem.

Groen onderwijs

Docenten van Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de Universteit van Amsterdam gaan het onderzoek leiden. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Vollegrondsgroente.net. In de loop van het onderzoek worden ook groene onderwijsinstellingen betrokken: Clusius College Wellantcollege en Aeres Hogeschool.

(Foto: eerste veldwerkdag van onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam)

Meer informatie

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven