Publicatiedatum: 7-12-2020

Tekst Jan Nijman, foto Frans Blok

Over vier jaar zullen studenten het verschil merken, zegt Jan Jeronimus van Wellantcollege. Aandacht voor biodiversiteit, klimaat en de kwaliteit van onze leefomgeving – thema’s die jongeren aanspreken – maken dan integraal onderdeel uit van de opleidingen. “De opleidingen worden aantrekkelijker.“ Voor studenten die zich willen specialiseren in vertical gardening bijvoorbeeld, zit het halen van een klimcertificaat in de opleiding. Daarvoor zou je als school een klimwand moeten hebben, denkt hij. En als studenten zich willen verdiepen in groene oplossingen voor hevige regenval of langdurige perioden van droogte, kunnen ze putten uit de ervaring van onze partners in Spanje.

Innovatie

Jeronimus is projectleider van het Europese project ‘European Platform for Urban Greening' . In dat vierjarig project werkt Wellantcollege samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven uit Spanje, Tsjechië, Denemarken, Roemenië en Finland aan een Europees netwerk voor stedelijk groen. Het project wordt gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Erasmus+. Een belangrijk doel van het project is de realisatie van zes ‘Centres of Vocational Excellence’, centra waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan innovatie op thema’s, in dit geval gericht op de groene stedelijke omgeving.

'Denemarken heeft veel ervaring met eetbare parken, in Tsjechië is er veel interesse in fijnstof. En in Spanje is er interesse voor watermanagement'

De Europese Commissie hecht aan de ontwikkeling van die centra, zo legt Jeronimus uit: Binnen de EU groeit het besef dat de wereld verandert. Bedrijven worden verplaatst, banen veranderen, alles is in beweging. Bijscholing of leven-lang-leren wordt steeds belangrijker. Het traditionele model waarbij het onderwijs bepaalt hoe je wordt opgeleid, werkt niet meer. Wil je jonge mensen opleiden voor de banen van de toekomst, dan moet je dat samen met het bedrijfsleven aanpakken. Die centra moeten daarin een belangrijke rol krijgen en zo de verschillende regio’s in Europa veerkrachtiger maken.

Daarnaast zie je - door die dynamische ontwikkelingen – dat technologische of andere innovaties hard nodig zijn. Voor die noodzakelijke innovaties is natuurlijk een rol weggelegd voor het wetenschappelijke onderzoek, maar – zo zegt Jeronimus - 80 tot 90 procent van die innovaties ontstaan in de praktijk. De EU wil die innovaties versnellen met die Centres of Vocational Excellence. Die moeten de innovaties op gang brengen en versnellen. Zo’n centre is echt meer dan een excellente school.

Grensoverschrijdende samenwerking

Je zou de Groene Hotspot Houten, zoals die in 2018 begonnen is, kunnen zien als een voorbeeld voor hoe zo’n Centres of Vocational Excellence zou kunnen werken, zegt Jeronimus. De Groene Hotspot is een learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners waarin het delen van kennis centraal staat. Vanuit die ervaring denkt Jeronimus in het project te kunnen werken aan de realisatie van vergelijkbare centra in Tsjechië, Denemarken, Spanje, Finland en Roemenië.

Elk land brengt zijn eigen expertise in. Zo is er in Denemarken veel ervaring met eetbare parken. In Tsjechië is er veel interesse voor de rol van het groen in het filteren van fijnstof. En in Spanje is er interesse voor klimaataddaptatie. Daar kampt men met een klimaat met soms extreme droogte. In dat land zijn ze sterk geïnteresseerd in watermanagement. Hoe houd je water vast. In Nederland waren we altijd sterk gericht op het afvoeren van overtollig water, maar ook hier hebben de laatste jaren duidelijk gemerkt dat we ook moeten leren omgaan met droogte.
De uitdagingen van de toekomst zoals klimaatverandering, biodiversiteit en het welzijn van bewoners in de stedelijk omgeving staan centraal in het project. Het idee is dat de centra grensoverschrijdend samenwerken aan een ‘Skills Ecosystem’ op een van de verschillende thema’s.

Kennisuitwisseling

Op dit moment wordt er met ondersteuning van ‘Wij zijn Katapult’ – gespecialiseerd in publiek-private samenwerkingsverbanden – gewerkt aan de eerste stappen om te komen tot die centres. Er wordt nu geïnventariseerd wat er al is. Wat heb je nodig om te komen tot een ecosysteem van vaardigheden? Katapult heeft daar veel ervaring mee, zegt Jeronimus. Zij zijn nauw betrokken bij een project rond het Platform of Vocational Excellence Water. Op basis van die ervaring en de inventarisatie worden er nu roadmaps ontwikkeld voor de centres in de verschillende Europese regio’s. Daarnaast is ELCA (European Landscape Contractors Association), overkoepelende brancheorganisatie voor groene professionals in Europa, een belangrijke partner in het project.

'De Groene Hotspot is een learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners'

Jeronimus hoopt dat het project straks innovatieve en aantrekkelijke curricula oplevert met gebruikmaking van nieuwe technieken als blended learning en virtual reality. Uitwisseling van kennis en ervaring, zowel online als offline, moet makkelijker worden. Studenten die meer willen weten over bijvoorbeeld eetbare parken of bomen die fijnstof filteren, moeten veel makkelijker toegang krijgen tot de kennis en ervaring die bijvoorbeeld in Denemarken of Tsjechië is opgebouwd. En voor de ontwikkeling van docenten zal een breder aanbod zijn op het gebied van stedelijk groen.

Links

Verder lezen op GroenPact:

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven