Publicatiedatum: 17-04-2020

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Agrospecial Kennisuitwisseling van Rijksoverheid. Lees hier de hele Agrospecial.

China en Nederland hebben een lange geschiedenis als het gaat om kennisdeling. Al in de jaren negentig werden in China verschillende expertise centra opgericht, gefinancierd door de twee landen gezamenlijk.

De ontwikkeling van de landbouw had toen nog een lange weg te gaan. De enorme groei van de bevolking en het hoge percentage ondervoeding leidde wereldwijd tot zorgen. De demonstratiecentra hebben er toe bijgedragen dat anno 2019 ondervoeding in China nauwelijks nog een probleem is, en inmiddels op de zesde plaats staat van agrarische exportlanden.

Ondanks deze enorme prestatie is de productiviteit nog steeds laag. China zet dan ook sterk in op het verkrijgen van landbouwkennis en –technologie. Het land ziet Nederland als een belangrijke partner. Op een aantal terreinen is China inmiddels ook kennisleverancier. Denk daarbij aan de toepassing van e-commerce, big-data en moleculaire technieken zoals Crispr-Cas1.

Vraag naar kwaliteitsvoeding

De Chinese landbouw en de agribusiness bevinden zich in een belangrijke fase van ontwikkeling. Met de stijging van het inkomen per inwoner neemt de vraag naar kwaliteitsvoeding toe. Als gevolg van de verandering in voedingsgewoonten van de sterk groeiende middenklasse verandert ook de landbouwproductie, van bulkgewassen naar producten met een hogere toegevoegde waarde.

Het areaal landbouwgrond per inwoner is ongeveer gelijk aan Nederland en neemt door de toenemende verstedelijking verder af. Dit proces zet de komende jaren door. China heeft daarom vooral een concurrentievoordeel in de arbeidsintensieve voedselproductie en minder in landintensieve productie.

Lees het hele artikel

(Foto: Training op Sino-Dutch Dairy Development Centre - SDDDC)

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven