Publicatiedatum: 6-11-2023

Tekst: Marjolein van Dijk
Foto's: Shutterstock en portretten van de geïnterviewden. 

Eindeloos veel kennis

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet zich in om de boeren te ondersteunen in hun zoektocht. “Er is ontzettend veel kennis beschikbaar,” vertelt Richard Hondebrink, coördinator van het programma Innovatie op het boerenerf. “Maar hoe komt die kennis nou goed bij de boeren terecht, zodat ze er praktisch mee aan de slag kunnen? Dat zijn we nu aan het oplossen.” De aanpak van het programma bestaat het drie onderdelen:

 1. een-op-een advies van een erkende, onafhankelijke agrarisch bedrijfsadviseur
 2. leernetwerken, onder leiding van een deskundige
 3. cursussen en opleidingen voor agrarisch ondernemers en adviseurs

Ook zijn er demonstratiebedrijven die boeren kunnen bezoeken, om zelf te zien hoe collega’s succesvol zijn omgeschakeld. Naar biologische of natuurinclusieve landbouw bijvoorbeeld.

Passend bij iedere boer

Er wordt veel gebruik gemaakt van de een-op-een mogelijkheid om met een adviseur te sparren. “De afgelopen drie jaar hebben al duizenden boeren hier gebruik van gemaakt. Het voordeel is dat het advies helemaal op maat is,” zegt Richard. “Maar ook de netwerkbijeenkomsten zijn populair. Want als je in de regio allemaal tegen hetzelfde aanloopt, dan is het fijn om samen te bepalen wat goed is. Met een bepaald type grond bijvoorbeeld. Of er staat een thema centraal, zoals dierenwelzijn. De boeren leren dan ook van elkaar.” Ten slotte zijn er nog de cursussen, die ook interactief zijn opgezet. “Het is aan de boer wat passend is.”

"Al duizenden boeren hebben gebruikt gemaakt van de erkende, onafhankelijke bedrijfsadviseurs. Dat advies op maat is heel waardevol"

En de kennis van de bedrijfsadviseurs?

Om te zorgen dat agrarische ondernemers advies krijgen van onafhankelijke, erkende bedrijfsadviseurs, is het BAS-register opgezet. Thijs Cuijpers is voorzitter van de Commissie Opleiding en Accreditatie van vab, de Beroepsvereniging van Agrarisch Bedrijfsadviseurs. Hij vertelt: “Het is op Europees niveau geregeld dat iedere lidstaat onafhankelijke adviseurs moet hebben voor agrarische bedrijven. Om in het register te staan, moeten de adviseurs opleidingspunten halen en ieder jaar aantonen dat ze zich hebben ontwikkeld. We staan nu op het punt om ook de aanbieders van opleidingen te gaan accrediteren.” 

Thijs Cuijpers

De kracht van samen

Richard: “Het onderwijs, de overheid, de ondernemers: we hebben elkaar allemaal nodig. Dat register van adviseurs is bijvoorbeeld ook toegankelijk voor andere professionals die met soortgelijke vraagstukken bezig zijn.” De vab is onlangs de samenwerking aangegaan met GroenPact. ‘Er zit veel kennis in het netwerk van GroenPact,” weet Thijs. “Het is goed om dat allemaal met elkaar te verbinden. Wij hopen op opleidingen die we kunnen accrediteren. Op onze beurt delen wij ook graag onze ervaringen. Dat al die werelden samenkomen is zo belangrijk voor de toekomst.”


10 onderwerpen voor bedrijfsadvies met subsidie

Het ministerie van LNV geeft subsidie voor een agrarisch bedrijfsadvies op maat. Hiervoor zijn adviesvouchers aan te vragen. Bij de aanvraag vermeldt de boer: wat is precies de adviesvraag en persoonlijke behoefte? Naar welke bedrijfsadviseur gaat de voorkeur uit, die erkend is in het betreffende aandachtsgebied? Ook maakt de ondernemer een keuze uit de volgende tien aandachtsgebieden waar de adviesaanvraag in past.

Kringlooplandbouw

 1. (Stikstof)emissie en hergebruik nutriënten
 2. Gezonde bodem, water en teelsystemen
 3. Weerbare teeltsystemen en geïntegreerde gewasbescherming
 4. Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eitwitbronnen
 5. Natuurinclusieve landbouw
 6. Precisielandbouw


Duurzaam ondernemerschap

 1. Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 2. Horizontale samenwerking
 3. Bedrijfsopvolging
 4. Duurzaam verdienvermogen

De ondernemer krijgt advies op maat, dat in een praktisch bruikbaar document komt te staan.

Lees meer over de subsidie

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven