Publicatiedatum: 25-03-2023

Genomineerd in de categorie universiteit

Wageningen University & Research

Een interessante maatregel, maar de kennis en informatie over afkoppeling is versnipperd over gemeenten, waterschappen en particulieren, en in allerlei verschillende formats opgeslagen. Studenten van de Wageningen University & Research onderzochten daarom hoe Waterschap Vallei & Veluwe meer inzicht krijgt in de kennis over afkoppeling, zodat ze hun afkoppelingsprojecten kunnen verbeteren.

Informatieverzameling en advies

De studenten benaderden het vraagstuk vanuit verschillende vakgebieden. Ze gingen in gesprek met diverse werknemers: van rioolexperts en beleidsadviseurs tot data-analisten en geo-informatiewetenschappers. Zo brachten ze het probleem zo goed mogelijk in kaart. Vervolgens stelden ze een advies op om de informatie beter te stroomlijnen. Volgens hen is het bijvoorbeeld essentieel dat gegevens automatisch worden uitgewisseld en dat alles op één manier opgeslagen wordt. Daar is regelmatige of zelfs continue monitoring voor nodig. Ook adviseerden de studenten verschillende strategieën en softwares om de gegevens inzichtelijker te maken.

Transdisciplinaire kracht

De transdisciplinaire benadering van hun onderzoek bleek ook meteen de kracht: medewerkers van het waterschap gaven aan dat ze in de waan van de dag vaak geen tijd hebben om verder te kijken dan hun eigen ‘eilandje’. Goed gegevensbeheer vraagt juist om een open gesprek en om nauwe samenwerking. De studenten hebben ervoor gezorgd dat informatie-uitwisseling over afkoppeling (weer) op de agenda komt te staan.

Bij dit onderzoek is samengewerkt met:

  • Waterschap Vallei & Veluwe
  • Wageningen University & Research

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groenpact Impactprijs

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven