Publicatiedatum: 20-04-2019

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Agrospecial Kennisuitwisseling van Rijksoverheid. Lees hier de hele Agrospecial.

Steeds meer Nederlandse agrobedrijven weten de weg naar Vietnam te vinden. Dit is niet verwonderlijk als je ziet hoe Vietnam in rap tempo haar landbouwsector ontwikkelt. Het land heeft de ambitie om uit te groeien tot een grote producent en exporteur van hoogwaardige voedselproducten.


Hoogwaardige fruitproductie in de Mekong Delta

Vanzelfsprekend gaat zo iets niet over één nacht ijs, maar het land is zeker op de goede weg. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen hebben daarbij veel te bieden. 'Wees er dus bij', is het credo. Zeker met het komende vrijhandelsverdrag tussen Vietnam en Europa geeft dit een extra boost aan de mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.

Voorkeur voor Nederlandse kennis

De Nederlandse landbouwsector heeft een heel goede reputatie in Vietnam. Met onze traditionele kennis om het maximale te halen met behulp van zo weinig mogelijk input én met onze reputatie rondom hoogwaardige en voedselveilige producten en ketenaanpak, dragen we bij aan de Vietnamese ontwikkeling. Nederland kent een Strategisch Partnerschap Overeenkomst (SPA) met Vietnam rondom duurzame landbouw en voedselzekerheid.

Deze overeenkomst maakt Nederland tot de voorkeurspartner van Vietnam en stelt Nederland in staat op ministerieel niveau te praten over duurzame landbouwontwikkeling en het bevorderen van wederzijdse handel. Kennisoverdracht en innovatie staan prominent op de agenda van deze SPA. Concrete projecten en nieuwe mogelijkheden worden elk jaar besproken.

Innovatie is nodig om oplossingen te vinden voor hedendaagse problemen zoals waterschaarste, verzilting en voedselverliezen

Veel Nederlandse bedrijven zijn al actief in de Vietnamese agrofoodsector. Een groot aantal daarvan besteedt daarbij aandacht aan kennisoverdracht. Een meer geïntegreerde en gecoördineerde aanpak kan helpen om de inzet effectiever te maken. Een versterkte kennisinfrastructuur in Vietnam is uiteindelijk ook weer gunstig voor het aantrekken van nog meer Nederlandse bedrijven.

Lees het hele artikel

Foto: Hoogwaardige fruitproductie in de Mekong Delta (bron Ministerie van LNV)

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven