De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma ‘Kennis op maat’ (KoM). Doel van dat programma is dat er een betere doorwerking is van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk. Het programma - waarvoor jaarlijks € 3 miljoen beschikbaar is - sluit aan op de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel 2020 - 2023. In die agenda is vastgelegd aan welke thema's de komende jaren gewerkt gaat worden door bedrijfsleven, overheid en kennis- en onderzoeksinstellingen.

Handelingsperspectief

Het programma richt zich op de huidige én toekomstige ondernemers. Bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen kunnen projecten indienen, waarbij bestaande kennis wordt vertaald naar een concreet handelingsperspectief voor ondernemers. Dat kan variëren van een eenvoudige instructie in de vorm van een stappenplan tot een masterclass of peer-to-peer-coaching. Daarnaast moeten projecten ook bijdragen aan het up to date houden van groene opleidingen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst.

Onderwijs

Daarom kan het handig zijn samen te werken met lectoren, practoraten en studenten, die de nieuwe kennis uit onderzoek kunnen toepassen in de praktijk samen met bedrijven. Ook kan er cursusmateriaal, ontwikkeld voor ondernemers, gebruikt worden in het onderwijs. Een deel van het budget (€ 230.000 per jaar) is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en Wageningen Research (WR) in GroenPact-KoM-projecten. Daarnaast is er voor samenwerking tussen onderwijs en WR via de SIA-NRPO ook € 400.00 per jaar beschikbaar

Thema's

In het KoM-programma zijn een aantal thema's benoemd waarvoor kennisoverdrachtprojecten kunnen worden aangevraagd

 • Bevorderen van robuuste teeltsystemen;
 • Vergroten van biodiversiteit binnen een natuurinclusieve landbouw;
 • Vergroten van klimaatadaptatie (warmte, water) in de stad door slimmere inzet van groen;
 • Sluiten van de mineralenkringloop in de land- en tuinbouw (mest,
  emissies);
 • Vergroten van klimaatadaptatie op boeren- of tuindersbedrijf;
 • Maatregelen om de veehouderij integraal te verduurzamen;
 • Gewaardeerd voedsel, vermindering voedselverspilling, betere
  verdienmodellen voor primaire sector;
 • Productie van duurzaam eiwit voor humane en dierlijk voedsel;
 • De mogelijkheden van robotica, IT en big data;
 • Het verminderen van de energiegebruik en de CO2-uitstoot;
 • Vermindering van de uitstoot van stikstof op het boerenerf.

Projectaanvraag

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit. De subsidie moet daarom bij Wageningen Research besteed worden. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Voor de eerste openstelling is de deadline 1 april 2020. Voor deze openstelling is 1 miljoen euro publiek budget beschikbaar. Voor een  aanvraag moet het projectformat KoM gebruikt te worden. Dit format kan worden ingediend via een online module. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 mei 2020 van start gaan.

Bij een aanvraag voor een GroenPact-KoM-project moet het initiatief kan komen vanuit docenten, lectoren of practoraten vanuit CIV- of CoE-groen. Ook hier is de subsidie bedoeld voor WR-capaciteit. De inbreng vanuit HBO en MBO wordt gefinancierd door het onderwijs zelf. Bij de aanvraag - die door een groene onderwijsinstelling wordt gedaan - moeten minmaal twee private partijen worden betrokken. Aanvragen met meerdere onderwijsinstellingen krijgen een hogere ranking.

De resultaten van toegekende aanvragen worden ontsloten op de topsectorwebsites en op Groen Kennisnet. De resultaten moeten in ieder geval ook via Groen Kennisnet te vinden zijn. Hiervoor moet een realistische begroting worden opgenomen in de aanvraag.

Links

(Bron foto: Shutterstock)

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groen Kennisnet

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven