Publicatiedatum: 8-03-2021

Foto: Aeres Hogeschool, tekst Jan Nijman

Door klimaatverandering is er een groeiend aantal vraagstukken rondom water, in en buiten de stad. Blijft er voldoende goed water beschikbaar? Hoe kun je blijven zorgen voor een goede waterkwaliteit? De kersverse lector Miguel Dionisio Pires, die begin dit jaar bij Aeres Hogeschool is aangesteld, wil met het nieuwe lectoraat ‘Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring, modellering en maatregelen’ handvatten aanreiken om antwoorden te geven op de vragen rondom waterkwaliteit en ecologie. Met dit lectoraat wil Aeres Hogeschool het aquatisch ecologisch onderzoek meer op de kaart zetten.

Innovaties

De directe aanleiding voor het instellen van het lectoraat zijn de initiatieven van Aeres Hogeschool waarbij studenten van de opleiding ‘Toegepaste biologie’ onderzoeksprojecten uitvoeren rond de Marker Wadden, een nieuw natuurgebied in ontwikkeling dat onderdeel is van het nationale park Nieuw Land. Als aquatisch ecoloog bij Deltares houdt Dionisio Pires zich bezig met metingen van de waterkwaliteit rond de Marker Wadden, waarbij hij innovatieve technieken inzet. Het idee is dat hij met zijn kennis het aquatisch onderzoek van Aeres kan versterken, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis in de opleidingen Toegepaste Biologie en Geo Media & Design en de studie Aquatic Ecosystem Analysis. De lector hoopt met zijn lectoraat een impuls te geven aan innovaties in het waterkwaliteitsbeheer.

Als voorbeeld noemt hij onderzoek naar de ecologische effecten van drijvende zonneparken in binnenwateren. Door de aanwezigheid van die zonnepanelen krijg je veranderingen in het water. Er valt minder licht in het water, de warmteverdeling verandert: er ontstaat zo een andere dynamiek. Over dat effect is nog niet zo veel bekend. Her en der is wel wat beschreven, maar de kennis is versnipperd. Door gebruik te maken van de kennis en beschikbare software bij Deltares zou je een grote generieke database op kunnen zetten, zo legt hij uit. Innovaties in monitoring en modellering moeten een breder inzicht in de problematiek geven.

Inspireren

Dionisio Pires wil met het lectoraat naast samenwerking tussen Aeres Hogeschool en Deltares ook samenwerking opbouwen met andere partijen zoals waterschappen en verschillende bedrijven. Hij hoopt daarnaast dat hij studenten weet te inspireren, dat ze enthousiast raken door een stage of onderzoeksproject en zelf een eigen bedrijf als spin-off oprichten. Als voorbeeld noemt hij studenten bij de TU Delft die in een  project werken aan drones die drijvend vuil uit water weghalen. De studenten denken er over dit project door te zetten in een eigen bedrijf.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven