Publicatiedatum: 15-06-2020

Fotowedstrijd

De deelnemers aan de fotowedstrijd Natuur op het agrarisch bedrijf lieten zich niet beperken door de coronacrisis. Met foto’s uit Nederland maar ook van stagebedrijven in bijvoorbeeld Australië was de verscheidenheid groot.

De definitie van natuur op het agrarisch bedrijf werd breed opgevat. De foto's varieerden van zwaluwen en egels op het bedrijf tot koeien en schapen in natuurgebieden.

De technische kwaliteit van de foto’s was zeer wisselend: goede belichting, een rechte horizon en goede scherpte zijn toch wel aspecten waar wel wat meer aandacht voor mag zijn, aldus de jury.

Alle inzendingen voor de fotowedstrijd  

De gedeelde eerste plaats was voor David Spaans en Jelte Kooistra. Op de foto van David Spaans zie je een tapuit die een larve vangt op een mestflad en Jelte Kooistra maakt een foto van het zuringhaantje als natuurlijke bestrijder van de ridderzuring. Beide inzendingen laten heel mooi zien wat de combinatie van natuur en landbouw kan doen of voor de landbouw zelf of voor de natuur.

Video-essays

De inzendingen voor de prijsvraag voor video-essay Natuurinclusieve landbouw hebben een aantal mooie filmpjes opgeleverd. Twee meer projectmatige filmpjes gaan over de stadsboerderij Almere en de Midwolder Bouten. Daarnaast kregen ook kruidenrijke graslanden en weidevogelbeheer op een gangbaar intensief bedrijf het podium.

Opdracht voor de inzending van een video-essay was: maak een filmpje van maximaal 4 minuten te maken waarin je jouw visie op natuurinclusieve landbouw weergeeft. Dit kan gaan over de maatregelen die je aanspreken, mogelijkheden die je zie voor de landbouwbedrijven maar ook belemmeringen die je ziet of ervaart.

Er waren vier inzendingen. De gedeelde eerste plaats voor het video-essay gaat naar Sabina Luesink en Wieke Marije Bakker. In het filmpje van Sabrina Luesink, student toegepast biologie Aeres MBO in Emmeloord, vergelijkt ze twee weilanden.  Het ene weiland is van een biologische boer, het ander van een boer die werkt via het gangbare landbouwsysteem.

Wieke Marije Bakker, die een studie agrarisch ondernemerschap volgt aan Aeres Hogeschool in Dronten, laat zien hoe zij op het melkveebedrijf thuis in Ginnum werken aan weidevogelbeheer door te werken met een uitgestelde maaidatum en een verhoogd waterpeil. Wieke Marije kan zich een leven als boerin niet voorstellen zonder weidevogels: ‘Dan zou het landschap wel erg stil worden’.

Video’s

.

De beste ingeblikte les

De inzendingen voor de beste ingeblikte les natuurinclusieve landbouw hebben vijf resultaten opgeleverd. Voor het mbo werd de les over natuurinclusieve melkveehouderij van Jaco Makkenze als beste beoordeeld. Voor het hbo heeft Sigrid Dassen een zeer complete les over natuurinclusieve landbouw ontwikkeld.

Deze prijsvraag was bedoeld voor docenten, studenten van een lerarenopleiding of coaches van boerenbedrijven. Opdracht is een les te maken, of een bestaande les beschikbaar te stellen, met een duidelijk natuurinclusief element.

Voor het mbo werd de les van Jaco Makkenze als best beoordeeld. Voor het hbo de lessenserie van Sigrid Dassen. De overige inzendingen van Erik Komen, Lisette in 't Hout en Harm Rijneveld krijgen een eervolle vermelding.

Foto's: van inzenders, zie de tekst

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groen Kennisnet

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven