Publicatiedatum: 25-05-2020

Wetenschap, industrie en overheid hebben hoge verwachtingen van de economische en ecologische voordelen van de toepassing van technieken van precisielandbouw. Maar in de praktijk blijken die technieken minder makkelijk toepasbaar dan verwacht. Van ‘plug and play’ is vaak geen sprake. En een verdienmodel voor de boer is niet altijd duidelijk, aldus de in mei verschenen Nationale Agenda Precisielandbouw dat is opgesteld door de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL).

Precisietechnieken

Zo kun je met de ‘variabel-doseer technologie’ plaatsspecifiek gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen toepassen, waardoor je goede opbrengsten haalt met minder milieubelasting. Maar deze toepassingen zijn complex, ze vragen veel doorzettingsvermogen en aanzienlijke investeringen in geld en tijd. Bovendien zijn er beperkingen die voortkomen uit wet- en regelgeving. Andere precisielandbouwtechnologieën als ‘plaatsbepalingstechnologie’ en ‘bodem- en gewasmonitoring met sensoren’ worden al wel breder toegepast, aldus het rapport.

Knelpunten

De stagnering van toepassingen in de praktijk was in 2017 voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aanleiding om het programma Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) te starten. Het idee was om zo een breder inzicht te krijgen in wat belemmeringen in de praktijk zijn. Dit heeft geresulteerd in een rapport met een overzicht van de knelpunten. Het is nu aan de overheid, industrie, wetenschap en de landbouwsector om samen te werken en zo de gesignaleerde knelpunten op te heffen.

De geïnventariseerde knelpunten zijn in het rapport vertaald in doelen, met daarbij specifieke acties om die knelpunten te verminderen of weg te nemen. Een aantal doelen wordt nu al opgepakt door de NPPL-stuurgroepleden (BOA, FEDECOM, Groen onderwijs namens Aeres, LNV, LTO, Misset en WUR). De komende maanden zal NPPL meer stakeholders betrekken en hen vragen ook maatregelen en acties te nemen om zo de toepassing van precisielandbouw in Nederland te bevorderen.

(Bron foto: Shutterstock)

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven