Publicatiedatum: 14-06-2022

Tekst en fotografie: Kirsten van Valkenburg
"De foto's zijn gemaakt in het Yuvertapark in Houten. Dit is in omschakeling naar een ecologisch beheerd park. Nu al zie ik hier prachtige dingen gebeuren voor de biodiversiteit", vertelt Heidi.

Heidi Kamerling is duidelijk over haar ambities met het practoraat: “Mijn vakinhoudelijke ambitie is dat iedereen de urgentie ziet om onze leefomgeving te vergroenen.” Ze is stellig: “De afname van de biodiversiteit is een mega-acuut probleem. Eindelijk komt daar in de bebouwde omgeving aandacht voor, bijvoorbeeld met natuurinclusief bouwen. En dat is goed, want het biodiversiteitsprobleem lossen we alleen maar op met fysiek groen.” Ze zit op het puntje van haar stoel: “Maar we hebben nog veel te doen. Zo moeten we echt af van die stenen tuinen. Dat is geen tuin, dat verhaal vertellen we al jaren, maar helaas is daar een lange adem voor nodig.”

Heidi Kamerling

Gras is niet alleen gras

Binnen het practoraat lopen diverse onderzoeken. Zo werkt Heidi met studenten en docenten van verschillende opleidingen van mbo Dordrecht aan een vraag van deelgemeente IJsselmonde. Zij hebben een bijvriendelijk bermbeheer en zijn benieuwd of dit aanslaat: zie je nu ook werkelijk meer bijvriendelijke planten, bijen en andere insecten? Binnen dit onderzoek werkt Heidi samen met EIS-insectenonderzoek van Naturalis en voert dit onderzoek ook op andere locaties uit.

>> Kijk ook op de website van CIV Groen naar de activiteiten van het praktijkcluster Groen Natuur & Leefomgeving

"Ik kijk nooit meer hetzelfde naar gras als ik aan het maaien ben"

De studenten voeren het veldwerk uit, ze tellen het aantal soorten in de bermen. Heidi vertelt lachend: “Laatst zei een student van de opleiding groen, grond en infra: ‘Bedankt mevrouw. Ik kijk nooit meer hetzelfde naar gras als ik aan het maaien ben. Het is niet alleen gras. Het zijn ook kruiden, waar wel dertig soorten insecten in leven.’ Die bewustwording, dat is zó mooi!”

Het dak op

Een toekomstig onderzoek waar Heidi erg enthousiast over is, gaat over de toegevoegde waarde van daktuinen. Samen met partijen uit Denemarken en Spanje is hiervoor financiering aangevraagd. “Zo tof dat we dit in Europees verband gaan doen”, zegt ze.

Het verzoek voor dit onderzoek komt uit het bedrijfsleven, omdat groenaannemers niet goed genoeg kunnen laten zien wat het effect is van groene daken. “Er zijn her en der wat onderzoeken, maar er is te weinig bewijs wat daktuinen doen voor wateropvang en biodiversiteit.” Heidi heeft er zin in: “Hoog tijd voor dit onderzoek. Het wordt een heel praktisch onderzoek, we gaan echt het dak op.”

Nieuwsgierig zijn

Heidi is duidelijk over haar didactische ambitie: binnen alle groene mbo-opleidingen is er in het curriculum plek voor onderzoekend leren. Heidi is ervan overtuigd dat studenten hun hele leven plezier hebben van een onderzoekende houding, waarmee ze kennis kunnen vergaren. “Eigenlijk is onderzoekend leren gewoon nieuwsgierig zijn naar je omgeving”, stelt ze.  “Maar dan moeten we binnen het onderwijs de student wel in die omgeving brengen. Dus het lokaal uit. Die omslag in denken wil ik faciliteren.”

"Binnen alle groene mbo-opleidingen is er in het curriculum plek voor onderzoekend leren"

 De start van Heidi's  practoraat werd online gevierd met de eerste uitzending van 'Praat Groen met me': de groene leefbare stad. Kijk het hier terug:

“En het helpt mbo-studenten als bedrijven betrokken zijn. Dat motiveert”, voegt Heidi toe. Zo is ze nu met docenten en studenten van mbo Houten bezig met een onderzoek naar een zaadmengsel voor wadi’s. De opdrachtgever? Het bedrijf dat het mengsel ontwikkelde. Heidi: “Gelukkig vinden bedrijven ons goed.”

Mbo welkome partner

Door practoraten weet ook de onderzoekswereld inmiddels het mbo te vinden, vertelt Heidi. “Dat vind ik zo mooi.” Dat komt doordat practoraten zichtbaar en vindbaar zijn, via Groenpact, CIV Groen en de stichting ‘Ieder mbo een practoraat.’ Heidi: “Zij zorgen voor zichtbaarheid en voor verbinding tussen partijen.” Het mbo is volgens Heidi nu echt volwaardig partner in de kolom, waarbij ze kennisdeling als één van haar taken ziet. “Wetenschappelijk onderzoek vertalen naar de mensen die met de laarzen in de klei staan. Daar maak ik me hard voor.”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven