Publicatiedatum: 27-06-2022

Dit artikel werd eerder geplaatst in De Groene Monitor 2022

Foto’s: Glastuinbouw Nederland
Afbeelding: statistieken Dialogic, bron CollandArbeidsmarkt, factsheet glastuinbouw 2021

“We willen de vele mogelijkheden van de sector laten zien”, zegt Jacqueline Kroon, beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland. Hard nodig, want uit arbeidsmarktonderzoek blijkt dat tweederde van de jongeren tot 25 jaar de sector verlaat. En er is ook nog sprake van een toenemende vergrijzing.
In de glastuinbouw werken ruim 80.000 mensen, in piektijd oplopend tot zo’n 113.000 mensen. Zo’n 80 procent van die extra mensen komt uit het buitenland.


Er is veel schaalvergroting in de sector. Ook door robotisering zijn functies in de glastuinbouw veranderd. Er is volgens Kroon, behalve aan productiemedewerkers, meer behoefte aan bijvoorbeeld teeltspecialisten, leidinggevenden, technici, ict’ers, marketeers en mensen voor de logistiek. Op zowel mbo-, hbo- als universitair niveau.

"Veel functies in de glastuinbouw zijn veranderd"

Imago en instroom

De vraag is dan hoe je nu en de toekomst zorgt voor voldoende vakmensen in de sector. Kroon: “Een  goed imago helpt daarbij. Het concept van de ‘Groene Werelden’ (GroenPact) biedt handvatten voor profilering van branche en bedrijf en voor de werving van medewerkers. Ze tonen het brede plaatje, op een aantrekkelijke manier. Een wenkend perspectief voor de toekomst.

Kroon: “Wij gebruiken het bijvoorbeeld om ondernemers die gastlessen geven hun verhaal beter te laten aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Bijvoorbeeld door te laten zien dat de kas ook een energiecentrale is en dat er buitengewoon veel technologie komt kijken bij de teelt onder glas.” En we gebruiken ze om het nieuwe speerpunt “Gezondheid en geluk” te laden met verhalen die een breed publiek aanspreken”.

"Beter aansluiten op beleefwereld jongeren"

 Verder”, vervolgt ze, “is het voor Glastuinbouw Nederland belangrijk dat het niveau van het groene onderwijs behouden blijft. We zetten in op goed onderwijs en onderzoek waarbij de ontwikkelde kennis direct in de praktijk gebruikt kan worden.”

Waardevolle invulling

“Er is onder regie van Jacqueline Kroon sinds begin van dit schooljaar intensief contact met de sector”, zegt Jan van Lavieren, docent en opleidingscoördinator bij Yuverta Geldermalsen. Hij is niet alleen docent voor glastuinbouw, maar ook voor fruitteelt en boomkwekerij. “We hebben ervoor gekozen om de opleiding breed neer te zetten en te specialiseren op onderdelen. In samenwerking met het bedrijfsleven willen we een waardevolle invulling van de lessen geven. Met gastlessen, excursies en ook reflectie op het curriculum.”

Actuele kennis

Om jongeren te trekken wil hij vooral een ‘hele leuke opleiding’ neerzetten. Een voorbeeld daarvan was een recente excursie over het thema ‘vermeerderen’. Praat je over vermeerderen in de sector, dan kan dat stekken, enten of zaaien zijn; elke methode om te zorgen dat je verder kunt telen. “Bedrijven hebben ons geholpen om leuke plekken en mooie verhalen te vinden voor bezoek. We zijn met ruim twintig van onze studenten, eerste- en tweedejaars in bol en bbl, op pad geweest.”

“Dat soort samenwerking kunnen we ook doen op bijvoorbeeld gewasbescherming of oogst. Doel is dat je laat zien welke impact de sector heeft op de voedselvoorziening en hoe aantrekkelijk het werk er is.”

"Doel is dat je laat zien welke impact de sector heeft op de voedselvoorziening’"

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Glastuinbouw Nederland

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven