Publicatiedatum: 4-12-2020

Tekst en foto: Kirsten van Valkenburg & Shutterstock

Vanuit het Ministerie van OCW is extra geld beschikbaar voor techniekonderwijs op het vmbo binnen de regeling Sterk Techniekonderwijs (STO). Versterking van het techniekonderwijs is nodig, want het bedrijfsleven vraagt meer en meer om goed opgeleid technisch personeel. Vmbo’s zien intussen steeds minder leerlingen kiezen voor techniek. Tel daar een dreigend tekort aan techniekdocenten bij op en de noodzaak is duidelijk. Binnen de regeling is er per regio geld beschikbaar. Daardoor versterken de scholen gericht hun techniekonderwijs, passend bij de vraag naar technisch personeel in hun regio.  

Foto: links Anne Dijk, rechts Herjan Reuten

Koudetechniek

Er is al een eerste, concreet resultaat binnen het STO project Noordoostpolder/Urk. De regionale sector vroeg aan het onderwijs om meer scholing op het gebied van koudetechniek. De scholen schakelden snel en besloten keuzedelen te gaan aanbieden. De opleiding koudetechniek bestaat al en wordt aangeboden bij Aeres Tech in Ede. Via Anne Dijk was het contact snel gelegd met een docent aldaar. Hij schreef de keuzedelen voor het vmbo en het mbo, op basis van de bestaande opleiding. Dijksma koudetechniek uit Emmeloord verzamelde bedrijven om mee te denken en mee te doen.

"Bedrijven zien in dat ze ook bij het vmbo al bezig moeten met werven. Dan gaat het minder over de inhoud, maar meer over het enthousiasmeren van jongeren"

En nu biedt het Vakcollege zijn vmbo-leerlingen dit schooljaar een keuzedeel koudetechniek aan, ROC Friese Poort doet dat op mbo-niveau. “Je moet het daar aanbieden waar het de meeste leerlingen trekt. De keuze van de uitvoeringsplek was snel gemaakt,” zegt Herjan Reuten. “Daar zijn we heel nuchter in met elkaar.”

Dit resultaat tekent de samenwerking tussen de scholen in de Noordoostpolder en op Urk. Anne knikt: “Dit past precies bij onze poldermentaliteit: mouwen opstropen en gaan.”

Sector doet volop mee

Het bedrijfsleven participeert, er zijn twee bedrijfsclusters betrokken. De eerste is het Agrofoodcluster, een landelijk cluster van bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties uit de open teelt en de periferie. Het tweede cluster is het Innovatiecluster Noordoostpolder, een samenwerking van bedrijven en onderwijsinstellingen voor de maakindustrie.

De sector is doordrongen van het belang van contacten met het mbo, zo ontwikkelde Aeres mbo samen met diverse bedrijven een keuzedeel precisielandbouw. “Bedrijven maken nu langzaam de omslag, ze zien in dat ze ook bij het vmbo al bezig moeten met werven,” legt Herjan uit. “Dat vinden ze soms nog lastig, want dan gaat het minder over de inhoud, maar meer over het enthousiasmeren van jongeren.”

Er zijn verschillende werkgroepen binnen dit project, bemenst door docenten en mensen uit het bedrijfsleven.

Krachtig samenwerken

Kenmerkend voor de regio Noordoostpolder/Urk is dat er al goede contacten zijn tussen de scholen die meedoen in het project. De drie vmbo’s kennen elkaar goed, de lijnen zijn kort. Ook de verhoudingen tussen het primair onderwijs, de vmbo’s en de mbo’s van Aeres en ROC Friese Poort zijn goed. En dat is belangrijk, want zoals Anne zegt: “We hebben een opdracht voor onze regio: het opleiden van jonge mensen in de techniek.” Herjan vult aan: “We gaan het gewoon doen.”

"Er zijn twee werkgroepen die zich bezig houden met de technologische leerlijn: van po naar vmbo en van vmbo naar mbo"

Op het praktische vlak is er al samenwerking. Zo is er een goed lokaal voor het profiel Bouw, wonen en interieur bij het Vakcollege. Buurman ROC Friese Poort maakt met zijn studenten ook gebruik van dat lokaal. “Nu houd je het betaalbaar, door de samenwerking kan er meer,” zeggen de beide heren.

Er is een werkgroep binnen het project bezig met plannen voor de inrichting van de technieklokalen bij de drie scholen. De technieklokalen worden ingericht met up to date apparatuur. Voor de technieklokalen van Aeres betekent dat de nadruk ligt op technische toepassingen in de groene sector, zoals precisielandbouw, smartfarming en dronetechniek.

Herjan vertelt verder: “Het is een mooi project, we leren van elkaar. Mooi voorbeeld is de doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo en naar hbo die Aeres goed voor elkaar heeft. Dat is het goudgroene carrièrepad ‘Talent voor groen’ van Aeres. Daar kunnen wij van leren.” Er zijn dan ook twee werkgroepen binnen het project die zich bezig houden met de technologische leerlijn: van po naar vmbo en van vmbo naar het mbo.

  

Deelnemende partijen

Het Berechja College op Urk is de derde vmbo-school binnen STO Noordoostpolder en Urk. De drie vmbo’s richten zich ieder op een eigen richting binnen de technische sector. Voor Aeres is dat de techniek in de agrofoodsector, Berechja richt zich op de maritieme techniek. Het Vakcollege richt zich op de smart- en maakindustrie.

Ook het praktijkonderwijs van Aeres Emmeloord en de Internationale Schakelklas (ISK) in Emmeloord doen mee in het project. Vanuit die scholen zijn er ook elk jaar leerlingen die een baan vinden in de techniek.

De gemeenten Noordoostpolder en Urk en de provincie Flevoland zijn partners in deze regionale STO.

 

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven