Publicatiedatum: 14-04-2020

Twintig docenten van diverse vmbo-opleidingen uit de regio keken hun ogen uit bij het startschot van Toer de Boer in Twente. Zo verbaasden ze zich over de melkrobots, ingenieuze voedersystemen en het ondernemerschap van de moderne veehouders. Mogelijke vooroordelen over mest en vieze handen maakten plaats voor respect en verwondering.

“Precies het doel van deze ontmoeting tussen de dagelijkse gang van zaken op veehouderijbedrijven en het beeld bij buitenstaanders”, stelt Gerben Kleine Haar van Zone.college. Met Toer de Boer participeert Zone.college met overheidsinstellingen en bedrijfsleven, in jargon Publiek Private Samenwerking (PPS), waarbij een Regionaal Investerings Project (RIF) subsidie verstrekt.

Voorlichting in de stal.jpg

 Met Toer de boer laten verschillende agrarische ondernemers, verenigd binnen ZLTO, burgers kennismaken met hun bedrijfsactiviteiten. Zij geven uitleg geven over het houden van koeien, kippen en varkens en paarden, over het verschil tussen “gangbare” en biologische landbouw, over het telen en verzorgen van land- en tuinbouw gewassen, over techniek en het omgaan met de hectiek van zaai / plant en oogstperioden over neventakken en nog veel meer.


Betere prestatie zonder agrarische achtergrond

Het doel is de verduurzaming van de landbouw in Oost Twente. Zone.college richt zich daarbij zeker ook op jongeren zonder agrarische achtergrond. De ervaring wijst uit dat juist deze studenten tijdens hun veehouderij-opleiding zowel theoretisch als in de praktijk goed uit de verf komen. Verrassend, want hun op veehouderijbedrijven opgegroeide studiegenoten beschikken over meer ervaring en voorkennis. Kleine Haar: “Leergierigheid, inzet en een objectieve instelling vormen het recept. Studenten met een agrarische achtergrond gaan soms te veel af op eigen inzichten terwijl een verbreding van de horizon wenselijk is.” Zone College levert daarbij indirect een aandeel aan de milieuproblematiek. De veranderingen in de agrarische wereld vereisen ondernemers die flexibel inspelen op een andere bedrijfsvoering: “De frisse blik van onbevooroordeelde buitenstaanders versterkt de veerkracht.”

Vertekend beeld van de sector

Bij de werving presenteren de initiatiefnemers een volledig en realistisch beeld. Nog te vaak associëren buitenstaanders de sector nog met milieuproblemen, vies werk, fysieke inspanningen en een dieronvriendelijke opstelling. Kleine Haar: ”Er gebeurt heel veel moois in deze bedrijfstak.” Als voorbeeld noemt hij technische ontwikkelingen als de melkrobot en precisielandbouw. Daarnaast investeren veehouders ook in andere producten en gewassen. Zorgboerderijen en kleinschalige campings zijn voorbeelden.

Melkrobot.jpg

Hij benadrukt dat Zone.college geen studenten ‘lokt’, maar ze uitsluitend informeert over de mogelijkheden. “We proberen een gekleurd imago te vervagen door een eerlijk beeld.” Het gaat erom dat we belangstellende jongeren de weg wijzen naar een toekomst met perspectief.”

Lessen in de praktijk

Daarbij nestelt Zone.college zich dicht bij de praktijk. Veel lessen worden van de traditionele schoolgebouwen verplaatst naar bedrijven om de band met de praktijk te verstevigen. Dat biedt de kans van de abstracte theorie om te schakelen naar de dagelijkse praktijk. Als voorbeeld noemt hij het onderdeel voeding. In een schoolgebouw met klaslokalen en lesboeken blijft het een afstandelijk verhaal. Bij lesruimtes op bijvoorbeeld een boerderij krijgen studenten de kans hun kennis meteen aan de praktijk te toetsen. Kleine Haar: Aan het lesmateriaal koppelen we onmiddellijk de praktijk. Zien, horen, voelen, proeven en ruiken.”

Soft Skills

Ook het curriculum verandert. Zo komt er voor een aantal algemeen vormende vakken meer ruimte om de kloof met het hbo-onderwijs te vereenvoudigen. Verder krijgen de zogenaamde ‘soft skills’ en plek in het curriculum. Daarbij ligt de nadruk op de houdingsaspecten. Kleine Haar: “Ze werken straks in een sector die onder een vergrootglas ligt. Daarnaast eist de maatschappij dat agrariërs over alle facetten van hun bedrijfsvoering verantwoording afleggen. Dat maakt extra aandacht voor communicatieve vaardigheden essentieel.”

(Tekst en fotografie: Gerrit Strijbis, foto bovenin: Shutterstock)

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven