Publicatiedatum: 8-04-2024

HAS Green Academy

Genomineerd in de categorie: HBO

Hoosbuien, stijgende rivieren, druk op waterkeringen: allemaal onderdeel van onze natte toekomst. Veehouders anticiperen hier alvast op door zich voor te bereiken op evacuaties van hun vee. Toch lopen ze daarbij tegen wat logistieke vraagstukken aan. Hoe kunnen de vele trucks met vee wegrijden zonder opstoppingen bijvoorbeeld?

Antwoorden op logistieke vraagstukken

De studenten van HAS green academy werden door VPH Consultancy gevraagd om een Veehouderij Evacuatie Beoordeling op te stellen. Daarmee is een digitale tool ontwikkeld waarmee evacuatie kan worden voorbereid. In de tool kunnen veehouders en crisisorganisaties tijdens een noodsituatie zien wat de mate van overstroming is, hoe snel dit de veehouders in een gebied zal bereiken en hoeveel tijd er is om vee te evacueren. Zo zullen er geen onnodige kosten gemaakt worden, maar ook minder dierenlevens verloren gaan.

Voor burgers en overheden

De beoordeling en de informatie- en evacuatietool kan niet alleen gebruikt worden door veehouders zelf, maar is ook handig in gesprekken tussen burgers, gemeenten, provincies, waterschappen en veiligheidsregio’s om beleid op te baseren.

Bij dit project is samengewerkt met:

  • Gemeenten Molenlanden, Vijherenlanden, Hardinxveld-Giessendam
  • Dierenklinieken het Liesvelt, Meerkerk, Lek en Linge
  • Veiligheidsregio’s Zuidholland-Zuid en Utrecht
  • Waterschappen Rivierenland
  • Land- en tuinbouworganisatie Nederland
  • Melkveehouders
  • Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit
  • Nederlands instituut publieke veiligheid
  • VPH Consultancy
  • Landgoed

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Groenpact Impactprijs

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven