De Zuid-Hollandse Voedselfamilies vormen een vernieuwingsnetwerk voor voedselinnovatie. Zuid-Hollandse ondernemers werken in proeftuinen aan een duurzame, gezond en betaalbaar systeem voor voedselvoorziening. Die proeftuinen zijn projecten van de ondernemers waarin ze  experimenteren en ervaring opdoen: een testveld of een testruimte om duurzame innovaties mogelijk te maken.  Je kunt daarbij denken aan experimenten met precisiebemesting, met een voedselbos of de teelt van oesterzwammen op koffiedik. Die proeftuinen zijn ook ontmoetingsplekken voor innovators en koplopers en plekken waar kennis gedeeld wordt.

Masterclasses

Het kennisteam van het netwerk - met partners van HAS Hogeschool, Wageningen Economic Research, DRIFT en Hogeschool Inholland Delft - wil met meer agrarisch ondernemers werken aan een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector. Om die ondernemers in de voedseltransitie te betrekken, gaat na de zomer de Voedselfamilies Academie van start. Agrarisch ondernemers  die willen werken aan het toekomstbestendig maken worden uitgenodigd deel te nemen aan het programma met twee oriënterende masterclasses, en een coachingstraject.

Coachingstraject

In die masterclasses kunnen ondernemers kennis maken met elkaar en kennis delen. De kennis uit het netwerk, over de verschillende ideeën over voedseltransitie in Zuid-Holland,  en vier jaar ervaring met innovatie kan kan hen helpen om keuzes te maken voor hun bedrijf. Welke businessmodellen zijn er die perspectief kunnen bieden voor de toekomst? Na die twee oriënterende masterclasses kunnen ondernemers beslissen of ze meedoen aan het volledige jaarprogramma met een coachingstraject.

Op maandag 6 juli is er een  informatie-webinar over de Voedselfamilies Academie met een toelichting over het  programma en de aanpak.

Meld je aan voor de Voedselfamilies Academie

Meer informatie:

InfoWebinar over de Voedselfamilies Academie

Proeftuinen Voedselfamilies

Zo smaakt de toekomst

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Voedselfamilies Academie
Duurzame landbouw, provincie Zuid-Holland

Ben je
geïnspireerd?

GroenPact gaat graag voor je op zoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven