Maatschappelijke uitdagingen
De wereld staat voor enorme uitdagingen. In de komende generatie neemt de wereldbevolking met 2 miljard mensen toe. Daarnaast lijden vandaag de dag 800 miljoen mensen aan chronische honger of gebrek aan goede voeding. We moeten mondiaal dus meer voedsel produceren dan ooit tevoren. Tegelijkertijd vragen verschillende trends om ander voedsel. Door de wereldwijd toenemende welvaart, stijgt de vraag naar hoogwaardige eiwitten zoals groente, zuivel en vlees. Een groeiend aandeel van de bevolking heeft te kampen met dieet-gerelateerde gezondheidsproblemen (obesitas, diabetes) en steeds vaker kiezen consumenten ook bewust voor gezonder en duurzaam voedsel. De Nederlandse agrarische sector heeft weliswaar wereldwijd de laagste impact per kilogram voedsel op milieu, klimaat en biodiversiteit, maar verdere verbetering is nodig en ook mogelijk. Daarom is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van klimaatneutrale, weerbare en robuuste productiesystemen, waarbij ook circulariteit en het hergebruik van rest- en nevenstromen belangrijk zijn. Ook dierenwelzijn is en blijft een belangrijk topic.

Economische kansen
De Nederlandse agrifoodsector heeft een aantal sterke troeven in huis. We zijn internationaal marktleider, hebben een sterke, innovatieve en hoogproductieve sector, met een zeer efficiënte logistiek en verwerking.

We hebben de beste kennisinstellingen ter wereld en de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zit ons in de genen. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we maatschappelijke uitdagingen aan en tegelijkertijd de economische kracht van de sector versterken. Dit doen we nationaal én internationaal.

Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel
De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda opgesteld.

Nederland heeft te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel. Ons voedselproductiesysteem moet daarom in de komende jaren bijgebogen worden tot een systeem dat klimaatneutraal werkt, grondstoffen hergebruikt, geen negatieve impact op het milieu heeft en ruimte biedt aan biodiversiteit. Tegelijkertijd moet de consumptie van gezond en duurzaam voedsel worden gestimuleerd, moet voedselverspilling verder tegengegaan worden en moet er gewerkt worden aan de waardering voor voedsel en groen, daarbij blijven goede verdienmodellen voor de hele keten, inclusief de boer en tuinder belangrijk.Vind hier de juiste samenwerkingspartner

In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar Groenpact voor staat. Programmamanager Bart van Leerdam is de contactpersoon van CIV Groen.

De praktijkclusters in het CIV Groen versnellen de vorming van een netwerk van regionale en sectorale schakelpunten. Het praktijkcluster Agro omvat de sectoren akkerbouw en loonwerk. Contactpersoon voor het Praktijkcluster Agro is Miriam van Bree.

Het praktijkclusters Dier versnelt de vorming van een netwerk tussen onderwijs, bedrijven en overheid. Het Praktijkcluster Dier omvat productiedieren, paarden en gezelschapsdieren. Contactpersoon voor het Praktijkcluster Dier is Cor Duim.

Binnen Praktijkcluster Food werken bedrijven, scholen en branches samen aan het voedsel van de toekomst. Esther Wouters is het contactpersoon voor Praktijkcluster Food.

De sector T&U levert oplossingen rondom voeding, gezondheid en welbevinden zowel nationaal als internationaal. Het biedt passende methoden op het terrein van bollenteelt, bomen, fruit, glastuinbouw, veredeling en vollegrondgroenten. Contactpersoon voor het Praktijkcluster Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is Nico van Hemert.

Het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) werkt door praktijkgericht onderzoek aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Vier groene hogescholen bundelen hun krachten in CoE Groen: Aeres, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. Contactpersoon voor CoE Groen is Evelyne van Dongen.

In het CoE AgroDier bundelen de agrarische hogescholen Van Hall Larenstein, Aeres, HAS Den Bosch en InHolland hun expertise. Business Developer van het Expertisecluster Dier is Halil Aktas

In het Centre of Expertise (CoE) Food bundelen de groene hogescholen de krachten met bedrijven en organisaties in de food branche. De toegepaste kennisontwikkeling leidt tot innovaties in de markt én continue vernieuwing van het onderwijs. Business developer van het expertisecluster Food is Monique de Knegt.

Contactpersoon van het expertisecluster Plant is Jan Willem Donkers.

De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en het verminderen van regeldruk. De Topsector Agri & Food omvat de complete Nederlandse Agrifood sector.

Niet gevonden
wat je zocht?

Groenpact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Actueel

Terug naar boven