Verschillende adviezen en aanbevelingen, bijvoorbeeld van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) en de AWTI (Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie), wijzen op het belang van kenniscirculatie voor een lerende, adaptieve, economie.

De grote maatschappelijke, economische en technologische opgaven vereisen nieuw fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, alsmede continue actualisatie en innovatie van het onderwijs. Het succes van de groene sector drijft in belangrijke mate op sterke verbindingen tussen onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs.

Groenpact wil deze verbindingen verder versterken door de nauwe samenwerking in de ‘kolom’ verder te verbeteren. Topsectoren en Wageningen Universiteit en Research intensiveren het onderzoek, onder meer via de lijn van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Met de lectoren en expertiseclusters van het CoE Groen vind aansluitende programmering van praktijkgericht onderzoek plaats.

Binnen de praktijkclusters van het CIV Groen en de daarbij aangesloten practoren vindt de vertaling plaats naar praktische toepassingen op de bedrijven. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven leidt tegelijkertijd tot actualisatie van onderwijs. Het ministerie van LNV zorgt samen met de topsectoren T&U en A&F voor synergie in programmering en instrumenten, onder meer door het programma Kennis op Maat en programma Praktijkkennis voor voedsel en groen.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Groen Kennisnet tot een platform voor kennisdeling voor de hele sector, beleid (onder meer in kader van ‘Innovatie op het boerenerf’) en het onderwijs.

Het versnellingsprogramma Kennisdeling heeft als doel de samenwerking op beide lijnen, kennisdeling en Groen Kennisnet, te ontwikkelen tot een unieke infrastructuur van kenniscirculatie in het groene kennissysteem.

Met welk idee of vraagstuk loop jij rond als het gaat over kennisdeling? Mogelijk dat partijen in het netwerk van Groenpact je verder kunnen helpen, een aantal daarvan staat hieronder genoemd. Je kunt ook het formulier invullen, we helpen je graag verder.Vind hier de juiste samenwerkingspartner

In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar Groenpact voor staat. Programmamanager Bart van Leerdam is de contactpersoon van CIV Groen.

Het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) werkt door praktijkgericht onderzoek aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Vier groene hogescholen bundelen hun krachten in CoE Groen: Aeres, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. Contactpersoon voor CoE Groen is Evelyne van Dongen.

Groen kennisnet is het kennisplatform voor de groene sector. Met meer dan 309.000 kennisbronnen over agri, voedsel en groen. Contactpersoon voor Groen Kennisnet is Linda van Os.

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd.

Kennis op Maat. Projecten op het gebied van kennisdoorwerking tussen onderzoek, onderwijs, bedrijven en overige partijen onder de topsectoren Agrifood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Coördinatie vanuit Groenpact wordt gedaan door Jantine Bouma.

De Topsector Agri & Food is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en het verminderen van regeldruk. De Topsector Agri & Food omvat de complete Nederlandse Agrifood sector.

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is één van de 9 topsectoren. Bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra, overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan kennis en innovatie, internationalisering, human capital en aan het verminderen van regeldruk. De Topsector T&U omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex en voor de uitgangsmaterialen, het totale plantaardige horti- en agrocomplex.

Topsector Water & Maritiem werkt aan wateruitdagingen om de welvaart te verhogen.

Niet gevonden
wat je zocht?

Groenpact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven