Om bij te dragen aan oplossingen, zet Groenpact in op het benutten van talent via een aantal lijnen. Het versnellingsprogramma arbeidsmarkt richt zich bijvoorbeeld op de vraag hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er uit en ziet en hoe we talent het beste kunnen aantrekken. Via de Kennis- en Innovatieagenda Land, Water, Voedsel investeren de topsectoren agri en food, tuinbouw en uitgangsmaterialen en water in onderzoek. In aansluiting daarop investeert het CoE Groen (HBO) samen met LNV in praktijkgericht onderzoek en in het CIV Groen (MBO) vindt op allerlei plekken kennisdeling plaats. Daarnaast lopen er tal van projecten die allemaal één of meer aspecten van klimaatopgaven aanpakken.

Groenpact coördineert in samenwerking met de SER de uitvoering van de arbeidsmarkt en scholingsopgaven die voortvloeien uit het klimaatakkoord, voor wat betreft de klimaattafel Landbouw en landgebruik.

Met welk idee of concept loop jij rond als het gaat om ons klimaat? Mogelijk dat partijen in het netwerk van Groenpact je verder kunnen helpen, een aantal daarvan staat hieronder genoemd. Je kunt ook het formulier invullen, we helpen je graag verder.

Ga naar het dossier op Groen Kennisnet

Ga naar het de dossiers over Klimaat op Groen KennisnetVind hier de juiste samenwerkingspartner

In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar Groenpact voor staat. Programmamanager Bart van Leerdam is de contactpersoon van CIV Groen.

Het Centre of Expertise Groen (CoE Groen) werkt door praktijkgericht onderzoek aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Vier groene hogescholen bundelen hun krachten in CoE Groen: Aeres, HAS Hogeschool, Inholland en Van Hall Larenstein. Contactpersoon voor CoE Groen is Evelyne van Dongen.

Business Developer van het Expertisecluster Natuur en Leefomgeving is Anne Geijsen.

In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn zes missies geformuleerd.

In 2050 moet de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn.

Unie van Waterschappen,. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

Het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt brengt kennis en partners bijeen op de volgende vragen: Hoe zorgen we voor voldoende vakmensen in het groene domein? Hoe zorgen we ervoor dat zij juist gekwalificeerd zijn, met de kennis van morgen? Contactpersoon: Laura Roebroeck.

De levende tuin - Uit een tuinbelevingsonderzoek is gebleken dat consumenten duurzaamheid in hun tuin willen; ze hebben geen idee wat er allemaal zou kunnen. Om op die behoefte aan te haken, heeft Branchevereniging VHG het concept van De Levende Tuin ontwikkeld.

Het Levende Gebouw gaat over groen op, aan en in gebouwen. Het is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen.

Niet gevonden
wat je zocht?

Groenpact gaat graag voor je opzoek. Via dit formulier kun je eenvoudig aangeven waarnaar je zoekt. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen om jouw zoekopdracht te bespreken.

*Verplichte velden

Terug naar boven