Digitalisering & Technologie

Het versnellingsprogramma Digitalisering en Technologie van Groenpact levert een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling van Groenpact door het gebruik van technologie steviger te verankeren in de groene onderwijsprogramma’s. De focus ligt op 4 thema’s: AI, Data Science, Robotica en Sensortechnologie. De thema’s hangen samen, maar zijn ook los te benaderen of in een specifieke context.


De aanpak is bottom up en contentgericht, via kennisdeling, ervaringsleren -denk aan bedrijfsprojecten of crossovers- en kennisvalorisatie -onderzoek, CIV, CoE, WUR en via onder andere Living Labs & Hotspots. Hiermee sluiten we aan op de digitaliseringsvisie van LNV.

"Technologie ontwikkelt zich razend snel. We moeten wijs en wendbaar zijn om dit voor ons te laten werken."

De ontwikkelingen vinden plaats in alle domeinen.
Klik voor meer informatie en voorbeelden op de afbeelding:

Meepraten? Neem contact op met Ryanne of Bart.

Digitaal onderwijs
Ben je juist op zoek naar het toepassen van digitalisering & technologie vóór het onderwijs (niet in de kas, maar in de klas…). Kijk dan eens naar het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT bij SURF.

Bart van de Beek
  • Bart van de Beek

  • Ambassadeur Digitalisering en Technologie

Ryanne Rustenburg
  • Ryanne Rustenburg

  • Programmamanager versnellingsprogramma Digitalisering & Technologie

Verhalen van Digitalisering & Technologie

Terug naar boven