Het CoE Groen is in 2019 gestart. De infrastructuur staat en we hebben onlangs de toekenning gekregen van de SPRONG Groen subsidie. Vanaf nu kunnen we de ambities krachtig en voortvarend verder ten uitvoer brengen, samen met onze partners.

Reden genoeg voor een feestje!

We heffen samen het glas om te vieren wat al is gerealiseerd en proosten op de toekomst.

Tijdens deze bijeenkomst betrekken wij je bij de ontwikkelingen en de toekomst. Waar liggen de kansen om de transitie-opgaven nog verder te versnellen door praktijkgericht onderzoek? Wat is het perspectief van de verschillende stakeholders, waar vinden we elkaar en kunnen we samen nog meer vaart maken?

We gaan in gesprek tijdens een sprankelend digitaal event dat ruimte geeft voor debat, netwerken, ontmoeten en kenniscreatie. Live vanuit de studio en met interactie in workshops voor de deelnemers thuis. Met lectoren, onderzoekers, met samenwerkingspartners en een breder netwerk van belanghebbenden, met bestuurders van de groene hogescholen, het Ministerie van LNV, Regieorgaan SIA,  onder begeleiding van de leden van het managementteam CoE Groen.

>> Meld je aan en verander mee

 
Het programma:

15.15
Inloop met Evelyne van Dongen (programmamanager CoE Groen) & dagvoorzitter Edwin Verdurmen

15.30
Opening met Johan Osinga (directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied van het ministerie van LNV) en de bestuurders van de vier groene Hogescholen:
Rien Komen (lid CvB Aeres), Liz Chermin (lid CvB HAS), Bart Combee (voorzitter CvB Inholland), en Kitty Kwakman (lid CvB Hogeschool Van Hall Larenstein).

15.40 
De toekomst van ons voedselsysteem; hoe voorsorteren op transities?

Lector Future Food Systems ir. Frederike Praasterink (HAS)

De groene sector staat de komende decennia voor grote uitdagingen. Klimaatverandering, biodiversiteitsherstel, de circulaire economie, voldoende, gezond en veilig voedsel uit duurzame productiesystemen en een gezonde leefomgeving, vragen om een systeemtransitie.
Frederike Praasterink neemt ons mee naar de toekomst. Hoe kan zo’n gezond en duurzaam voedselsysteem eruit zien? Zij laat zien hoe wordt samengewerkt aan toepasbare oplossingen binnen ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. In dit NWA-programma werkt een kennisketenbreed transdisciplinair consortium van ruim 30 wetenschappers uit het wo en hbo samen met een groot aantal bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken aan een versnellingsagenda voor voedseltransitie in Nederland.

16.00
Ontmoet elkaar in de netwerk carrousel

16.10
Interactieve workshops, stap in een van de volgende gesprekken:

Digitalisering: wat moeten en kunnen we er mee in onderzoek en onderwijs?
Lector Precisielandbouw dr.ir. Corné Kempenaar (Aeres/WUR)
Lector Integrale Voedsel- en Productieketens ir. Woody Maijers (Inholland)
Jan Willem Donkers, MT-lid en business developer van expertisecluster Plant

Digitalisering is hot. Iedereen lijkt er wel mee bezig te zijn, mee te worstelen of op z’n minst over na te denken. Maar wat betekent digitalisering nu echt op het niveau van bedrijven in de tuin- en akkerbouw? Waar hebben we het eigenlijk over en wat zijn de praktische uitdagingen? Zijn die in de akkerbouw hetzelfde als in de tuinbouw? En wat kunnen wij daar in het praktijkonderzoek dan mee?
De lectoren delen hun ervaring.
>> Wat zijn jouw eigen ideeën en ervaringen? Breng ze in zodat de lectoren ze mee kunnen nemen in het vervolgonderzoek.

Natuurinclusief, hoe betrek je de burger daarbij?
Lector Duurzaam landschapsbeheer dr.ir. Derk Jan Stobbelaar (Hogeschool Van Hall Larenstein)
Lector Groene & Vitale Stad dr.ir. Dinand Ekkel (Aeres)
Docent onderzoeker ir. Nick Pruijn (Inholland)
Bert van de Scheer, MT-lid en business developer van Expertisecluster Natuur en Leefomgeving

Er is een praktijkgericht onderzoek in voorbereiding over natuurinclusief gedrag van burgers. De groene Hogescholen hebben op dit thema al veel kennis en projectervaring. We vertellen hierover en laten zien welke impact al is gemaakt. Samen met het werkveld willen we de volgende stap zetten. Hierbij betrekken we ook het thema ‘de Natuurinclusieve gebouwde omgeving’.
>> Hoe gaan we dit samen uitvoeren? In deze workshop denk je actief mee over de invulling.

De Nationale Eiwitstrategie: hoe maken we daar kaas van?
Lector Biobased Protiens dr. Eric de Bruin (Hogeschool Van Hall Larenstein)
Lector Voeding en Gezondheid dr. Annet Roodenburg (HAS)
lector Eiwittransitie in voeding dr.ir Fred van de Velde (HAS/NIZO food research)
Monique de Knegt, MT-lid en business developer van expertisecluster Food

Hoe zorg je ervoor dat we als hbo hier goed op mee-agenderen, zodat we samen met wetenschap en praktijk de consument de lekkerste, gezondste en duurzaamste eiwitten kunnen gaan voorzetten! Eric de Bruin, Annet Roodenburg, Fred van de Velde en Monique de Knegt zetten je op scherp.
>> Breng jouw ideeën in, denk en praat mee in deze interactieve sessie.

Gebiedsgerichte Transities naar kringlooplandbouw
Lector Kringlooplandbouw dr.ir. Rik Eweg (Hogeschool Van Hall Larenstein)
Dr.ir. Corné Kocks, MT-lid en business developer van expertisecluster Dier

Onze opdracht is om met kringlooplandbouw bij te dragen aan een nieuw landbouwsysteem. Er lopen vele experimenten, maar de belangrijkste vraag is: wat moeten we doen om experimenten voor kringlooplandbouw daadwerkelijk bij te laten dragen aan een systeemverandering? In deze workshop maken we samen in een pressure-cooker een inventarisatie wat nodig is om deze doorbraak te bereiken.
>> Welke kansen en belemmeringen zie jij, welke acties kunnen we ondernemen? Denk met ons mee!

16.40
Nabeschouwing en feestelijke afsluiting

Waar liggen de kansen om de transitie-opgaven nog verder te versnellen door praktijkgericht onderzoek? Wat is het perspectief van de verschillende stakeholders, hoe gaan we samen verder? We blikken vooruit met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid en hogescholen. Met Annie de Veer (directeur Strategie, Kennis en Innovatie Ministerie van LNV), Richard Slotman (directeur Regieorgaan SIA), Rosemarie Slobbe (programmaleider Biodivers Perspectief) en Marjolein Brasz (managing director Foodvalley).
Feestelijke afsluiting door Kitty Kwakman (lid CvB Hogeschool Van Hall Larenstein).

17.00
Online netwerkborrel met mogelijkheid om te netwerken

>> Aanmelden kan tot 20 april.

Organisator:
CoE Groen
Datum:
22 april - 15.30 - 17.00 uur
Locatie:
Online
Terug naar boven