Nederland stimuleert de komende 5 tot 10 jaar de teelt van eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en aardappelen om minder afhankelijk te worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen (soja) van buiten de Europese Unie. Ook bij de tussenteelten zien we nieuwe gewassen. Rustgewassen zijn commercieel gezien niet direct interessant, maar heel belangrijk het organischestofgehalte, de structuur en het bodemleven van de grond te verbeteren.

Wiepie Haagsma, onderzoeker WUR Open Teelten is één van de auteurs van het handboek groenbemesters.  Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Naast bemesting, aaltjes en organische stof spelen biodiversiteit, klimaatadaptatie en de daarmee samenhangende Europese regelgeving een belangrijke rol. Wiepie laat zien welke elementen allemaal een rol spelen bij de keuze van de juiste groenbemester en hoe je dit meerjarig inplant.

Jeroen Willemsen wordt ook wel de eitwitcommissaris van Nederland genoemd. Als Innovation Lead Protein Shift bij Foodvalley NL werkt hij aan de eitwittransitie: meer plantaardige eiwitproductie en consumptie. Uit onderzoek blijkt dat vlinderbloemigen zoals lupine en veldbonen geschikte gewassen kunnen zijn. Maar je kunt ook denken aan ontwikkeling van alternatieve eiwitbronnen uit algen, schimmels, zeewier, eendenkroos, kweekvlees of insecten. Veel van deze nieuwe eiwitbronnen bevinden zich nog in de beginstadia van onderzoek en zijn nog niet toepasbaar. Wat is er allemaal mogelijk en waar moet je aan denken als je je bezig gaat houden met deze nieuwe eiwitbronnen?

> Aanmelden via het inschrijfformulier

Organisator:
Praktijkcluster Agro
Datum:
20 januari 2022, 9.30 – 12.00 uur
Locatie:
Online
Terug naar boven