Deze serie online masterclasses richt zich op ondernemers in de agrifood die meer willen weten over data science en de kansen en toepassingen van data science in de agrifoodsector en in hun eigen bedrijf. In vier interactieve masterclasses wordt de belangrijkste technische basiskennis behandeld, verrijkt met aansprekende casussen uit o.a. de foodsector, tuinbouw en veehouderij. Centraal staan daarbij de vragen die je als ondernemer moet stellen, om uit data science meerwaarde voor je bedrijf(-sprocessen) te halen.

Inhoud

Dit is het overzicht van de vier interactieve masterclasses. Klik op een masterclass voor verdiepende informatie.

Online Masterclass Data Science in Agrifood I: Introductie

Als je begint met investeren in data (science) is het van belang dat je basisbeginselen begrijpt en dat je weet wat je ermee wilt bereiken in je eigen organisatie. De eerste masterclass staat daarom in het teken van kennismaking en introductie.

Sprekers:
•    Rogier Brussee, docent en onderzoeker JADS (Jheronimus Academy of Data Science)
•    Lenny van Erp, lector Precision Livestock Farming HAS Hogeschool

Online Masterclass Data Science in Agrifood II: Inwinnen van Data

Na het helder krijgen van de vraag wat je precies wilt bereiken met behulp van data, is inwinnen van data meestal de eerste stap in het proces.

Sprekers:
•    Jasper den Besten, lector Nieuwe Teeltsystemen HAS Hogeschool
•    Marcel Zevenbergen, programma manager Smart AgriFood TNO/OnePlanet

Online Masterclass Data Science in Agrifood III: Beheer, visualisatie en analyse

Databeheer is het veilig bewaren en gebruiken van data. Databeheer helpt je het gebruik van data te optimaliseren binnen de grenzen van beleid en regelgeving. Visualisatie is nodig om trends, afwijkingen en patronen in data zien en te analyseren.

Sprekers:
•    Lucas Noldus, oprichter en eigenaar Noldus Information Technology BV
•    Willem van Engen, digitale ontwikkeling en innovatie Questionmark
•    Bernard van Raaij, directeur Q-ray

Online Masterclass Data Science in Agrifood IV: Besluitvorming en Business

Wanneer je datamanagement en -analyse op de juiste wijze hebt ingericht, kun je de stap naar data-driven besluitvorming gaan voorbereiden. Dit kan pas als alle voorgaande stappen goed zijn doorlopen: het is van groot belang dat je de besluitvorming op betrouwbare en verifieerbare data kunt baseren.

Sprekers:
•    Martijn van Grieken, mede oprichter en eigenaar Gimix
•    Ander de Keijzer, lector Data Science en ICT Avans Hogeschool

Opzet

Na de presentaties van de sprekers volgt het interactieve deel: onder leiding van een moderator krijg je als deelnemer ruim de tijd om vragen te stellen aan de sprekers. Zo kun je dieper ingaan op de inhoud en de mogelijke toepassingen binnen jouw eigen situatie.

Voor wie?

Ondernemers (mkb) in de agrifoodsector (veehouderij, food, tuinbouw, e.a.) die meer willen weten over de mogelijkheden en toepassingen van data science in de agrifoodketen en hun eigen bedrijf. De masterclass is gericht op de groep die nog niet veel ervaring heeft met deze materie en is bedoeld om te informeren over het hoe en waarom en te inspireren met concrete toepassingsmogelijkheden.

Voor studenten en docenten van HAS Hogeschool, Avans Hogeschool, JADS en het Koning Willem I College is deze Masterclass kosteloos.

Data

De Online Masterclasses Data Science in Agrifood worden gegeven op:

11 maart 2021 - Introductie

25 maart 2021 - Inwinnen van data

8 april 2021 - Beheer, visualisatie en analyse

22 april 2021 - Besluitvorming en business

Elke masterclass duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Toelatingseisen

Wij vragen geen specifieke toelatingseisen

Investering

Deelname aan de volledige serie Masterclasses Data Science in Agrifood kost € 100,- ex. btw. Kosten voor deelname aan een losse Masterclass zijn € 30,- ex. btw.

Voor studenten en docenten van HAS Hogeschool, Avans Hogeschool, JADS en het Koning Willem I College (partners van DataLab AgriFood) zijn deze masterclasses kosteloos.

Inschrijven

Inschrijven kan hier.

Organisator:
HAS Hogeschool
Datum:
8 april - 22 april
Locatie:
Online
Terug naar boven