Publicatiedatum: 25-10-2023

Dit artikel verscheen eerder in: Maatschappelijke kansen benutten met Kennis op Maat

“Een goede inzet van mest is cruciaal voor een succesvolle kringlooplandbouw”, zegt Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding: “Maar hoe je dat moet doen is voor velen nog de vraag. De optimale aanpak verschilt per gebied en per bedrijf en het is voor de gemiddelde boer en zelfs voor zijn adviseur niet eenvoudig om te achterhalen wat voor hem of haar de beste aanpak is. Het is zo complex dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet.”

Webinars en podcasts

“Ons kenniscentrum is onder andere opgericht om boeren, loonwerkers en andere specialisten een helder beeld te geven over mest, bemesting en hoe we daar steeds beter mee kunnen omgaan”, vertelt Roefs: “Daarom zijn wij ook penvoerder van de “Leerreis Nutriëntenkringloop.” In het project wordt kennis over mest, mestverwerking en de inzet van mest uit tal van regionale, landelijke en internationale projecten bij elkaar gebracht en op verschillende manieren ontsloten. Daarbij komt het merendeel van de kennis uit projecten waar Wageningen University & Research in participeerde. Roefs: “Zo werken we aan een portaal op Groen Kennisnet en op onze eigen website. Ook hebben we bijeenkomsten gehouden en filmpjes, een almanak en een podcast-serie gemaakt die belanghebbenden zoals boeren en hun adviseurs helpen om de juiste beslissingen te maken. Dit willen we steeds verder verbeteren, zo gaan we een wiki ontwikkelen.”

"Mest raakt aan allerlei thema's die ontzettend belangrijk zijn voor Nederland"

Communities nemen barrières weg

Met het project is het veel gemakkelijker geworden om bestaande kennis te vinden en om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. “Naast de genoemde activiteiten hebben we drie communities gestart; deze zijn thematisch ingedeeld: mestverwaarding, regionale kringlopen en het gebruik van organische reststromen in de akkerbouw. Het aanjagen van een community is niet gemakkelijk, maar het levert soms prachtige resultaten op. Zo vonden bijvoorbeeld innovaties uit het initiatief Kunstmestvrije Achterhoek een vervolg op verschillende plekken elders in het land. De truc zit ‘m simpelweg in het onderling verbinden van spelers. Zo weten ze wat er speelt en daar kunnen ze hun voordeel mee behalen.”

Breder samenwerken

“Sowieso levert het bij elkaar zitten van de belangrijkste spelers veel winst op. Mest raakt aan allerlei thema’s die ontzettend belangrijk zijn voor Nederland, denk aan stikstof, klimaat, bodemkwaliteit, kringlopen, waterkwaliteit, circulariteit, voedselkwaliteit, en zo zijn er nog wel meer. Dat is onmogelijk om allemaal te behappen, maar toch komt het op de boerderij bij elkaar. Door onderling contact te leggen wordt de eerste stap gezet naar een breder begrip en daarmee naar bredere samenwerking en zo ontstaan betere oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog enorme stappen kunnen zetten en dat ons dat gaat lukken.”

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven