Tekst & foto’s: Bindt Communicatie
Bekijk alle foto's op onze Facebookpagina
Grafiek en woordwolk uit Yellenge

Het podium voor deze tweede werkconferentie stond in Aalsmeerderburg, bij de Arendshoeve. Te midden van een oase van planten praatten dagvoorzitter Laura Roebroeck (kwartiermaker Arbeidsmarkt voor Groenpact) en co-host Sil de Weerd (Beter (W)eten) het inspirerende programma aan elkaar.  De kijkers thuis konden interactief meedoen met een speciaal hiervoor ingerichte app.

Antwoord op de vraag aan het publiek: Wat is wat u betreft de meest bepalende ontwikkeling voor de groene arbeidsmarkt van de toekomst?

Leven lang ontwikkelen

Henri de Groot, professor Regionaal Economische Dynamiek, VU, kroonlid SER, trapte als keynote speaker af. In zijn toegankelijke betoog schetste hij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in het licht van de grote duurzaamheidsopgave. Die is complex, zeker als we ook de opgaven op gebied circulair, voedsel en klimaatbestendige leefomgeving willen adresseren. De krapte op de arbeidsmarkt blijft en de groei van de arbeidsproductiviteit zal afvlakken, aldus De Groot. De transitie zorgt nu voor een mismatch op de arbeidsmarkt, maar biedt ook grote kansen. Leven lang ontwikkelen en skills worden nog belangrijker en vragen om heroriëntatie van onderwijs. De getoonde figuren in zijn presentatie over onder meer sectorale verschuivingen en arbeidsmarktperspectieven boden interessante inzichten.

>> Bekijk hier de presentatie van Henri de Groot

De Groene Monitor

Daarna was het tijd voor de presentatie van de Groene Monitor. Er zijn heel erg veel data, onderzoeken en rapporten over groen onderwijs, de arbeidsmarkt en de aansluiting daartussen. De Groene Monitor 2020 ontsluit, bundelt en duidt en biedt daarmee overzicht in groene arbeidsmarktdata. De monitor laat zien op wat er in de groene sector gebeurt in de volle breedte van de arbeidsmarkt. Het geeft een totaal overzicht van alle groen opgeleiden, alle groene banen en alle groene bedrijven.
Dick Pouwels (CvB voorzitter HAS Hogeschool) Ruud Gerards van ROA (aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) en Christ Essens van Colland  bestuursbureau(Arbeidsmarkt) lichtten het nieuwe instrument toe, dat vanaf nu terug te vinden is op de website van Groenpact.

>> Bekijk de presentatie van Christ Essens

>> Bekijk de presentatie van Ruud Gerards

Daarna werd het instrument overgedragen: Jaap Bond & Dirk Duijzer (bedrijfsleven), Titia Bredee (onderwijs) en Rob van Brouwershaven (ministerie) namen de Groene Monitor 2020 namens het veld in ontvangst.

Groene Werelden

Na de pauze was het tijd voor het tweede instrument dat in het afgelopen jaar is ontwikkeld door Groenpact: de Groene Werelden. Laura Roebroeck nam ons mee in de fantastische wereld van groen. De Groene leefwerelden laten jongeren zien hoe zij hun bijdrage kunnen leveren, vanuit hun eigen drijfveren. De Groene Werelden zijn een instrument om nog beter invulling te geven aan imago- en wervingscampagnes.
Ook de Groene Werelden werden officieel overgedragen aan het veld.

>> Bekijk de presentatie van Laura Roebroeck

Kringloop

Daarna was het de beurt aan Eva Koffeman, VN jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit & Voedsel. Als jongerenvertegenwoordiger deed zij eerst een kleine peiling naar de leeftijdsopbouw van het publiek:

Eva hield een vlammend betoog over het belang van kringlooplandbouw. Het echte lek in de kringloop is de mens, stelt zij. De huidige vrijhandel gaat ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy. We moeten toe naar een lokaal voedselsysteem, tegen een goede prijs.

>> Bekijk de presentatie ‘Circulaire landbouw ja, vicieuze cirkel nee’ van Eva Koffeman (volgt)

Het plenaire deel werd op een ludieke manier muzikaal afgesloten door Barbara Breedijk.

Na de lunch was het tijd voor twee rondes interactieve werksessies. In Zoommeetings gingen de deelnemers aan de slag: versnellen, verbreden, en verdiepen. Er was keuze uit vier sessies:

Laat de Groene Werelden voor je werken
Na een korte presentatie van een aantal werelden gingen de deelnemers aan de slag aan de hand van een praktijkcase. Tijdens de eerste werksessie bracht Lotte van Keulen, communicatiespecialist bij Food Academy Nijkerk een case in. Tijdens de tweede werksessie werd dit gedaan door Jacqueline Kroon, Beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Internationalisering in onderwijs en bedrijfsleven, hoe doe je dat?
In deze werksessie werd ingegaan op het belang van internationalisering voor de Human Capital Agenda Groen en de manier waarop we hier concreet vorm aan geven. Aan de hand van presentaties vanuit onderwijs en bedrijfsleven vond een inspirerende discussie en uitwisseling plaats. De sessie werd gehost door Karen Bakhuisen, Boudewijn Grievink, Sijtske Ouderkerken en Carolien Wagenaar.

Bootcamp Leren voor maatschappelijke uitdagingen
Structureel en integraal opleiden en leren voor maatschappelijke uitdagingen.  Hoe realiseren we dit leren met elkaar? Gonneke Leereveld ging met de deelnemers aan de slag als lerend netwerk om samen stappen te zetten.

De Groene monitor, vraag maar raak aan de onderzoekers van de Monitor
Initiatiefnemer (Christiaan Loef van LNV), maker (Titia Lelie van Dialogic) en de onderzoekers ( Ruud Gerards en Christ Essens) lichtten onder leiding van Esther Wouters hun bijdrage aan de monitor toe en gaven antwoord op alle brandende vragen over de potentie onderwijs-, arbeidsmarkt- en de aansluitingsdata.

Bekijk hier de livestream van het ochtendprogramma:

De Groenpact werkconferentie Arbeidsmarkt is mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:

Colland Arbeidsmarkt

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven