Publicatiedatum: 11-07-2018

Het werkbezoek bood een mooi beeld van wat Aeres Hogeschool te bieden heeft. Bij elk onderdeel werd zichtbaar hoe belangrijk de samenwerking met de sector is en hoe onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven elkaar helpen innoveren. Die samenwerking beperkt zich niet tot het hbo, bij de projecten zijn vaak ook het mbo-groen en Wageningen UR betrokken.

Na een korte kennismaking met Bastiaan Pellikaan (voorzitter CVB Aeres), Rien van Tilburg (voorzitter AOC Raad) en Rieke de Vlieger (directeur Aeres) waarin Groenpact, het groen onderwijs en Aeres Hogeschool werden toegelicht, ging het gezelschap de onderwijspraktijk in.

Bodem basis van alles

Allereerst werd het Soil Research Lab bezocht. Hier staat sinds kort een state-of-the-art onderzoekslaboratorium voor studenten duurzaam bodembeheer. Leon Bos is één van hen en mocht de minister vertellen wat deze kennis betekent voor de bedrijfsvoering bij het akkerbouwbedrijf van -nu nog- zijn ouders. Hij uitte zijn bezorgdheid over de intensieve teelt in de Flevopolder, die de bodem erg uitput.

Bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit staan momenteel erg in de belangstelling. Schouten: “Onze bodem is de basis en de sleutel bij veel maatschappelijke discussies. De urgentie van goed bodembeheer wordt vaak lokaal gevoeld, zoals bij het bedrijf van Leon, maar de hele keten is er op van invloed. Het is een belangrijk onderwerp, ook bij de Topsectoren.”

Smart farming

Het tweede deel van het bezoek vond plaats bij het Agri Innovation Centre (AIC) en Aeres Farms. Corné Kocks, lector Smart Farming/Precisielandbouw nam iedereen mee naar een indrukwekkend grote landbouwmachine. Het is het resultaat van een project voor plaats specifieke mesttechniek. Door een exact afgestelde wijze van bemesten krijgt de bodem en het gewas precies de hoeveelheid die nodig is.

11_juli_werkbezoek_aeres.jpg

Een combinatie van trekker en machine als deze kost 375.000 euro, ongeveer 75.000 euro meer dan een ‘gewone’ combinatie. Dat geld moet wel worden terugverdiend. Door intensieve samenwerking van bedrijven, mbo-, ho- en WUR-studenten gaat dat lukken en zorgt deze innovatieve techniek ervoor dat er efficiënt en milieuvriendelijk met meststoffen kan worden omgegaan.

De minister was heel geïnteresseerd en vroeg door over de achterliggende techniek en in hoeverre deze al wordt toegepast bij boerenbedrijven. “De techniek is nog erg nieuw, maar de invoering gaat nu wel snel. Dat is mooi, want dat levert weer een schat aan data op”, antwoordde student Tjakko Knol.

Eieren

Van de megagrote landbouwmachine ging het naar piepkleine, net uitgebroede kippenkuikens en het lectoraat Precisieveevoeding en Gezonde Pluimveehouderij. De recent gebouwde onderzoeks- en praktijkstal is mede ontwikkeld door de Dierenbescherming en won in 2017 de Pluimvee innovatieprijs.

11_juli_werkbezoek_aeres_4.jpg

De schattige kuikentjes leverden leuke fotomomenten op, maar ook hier was er veel aandacht voor de inhoud: de ontwikkelingen in de sector en het onderwijs. Er werd onder meer gesproken over onderzoek naar het effect van voeding op de eierproductie, dierenwelzijn en duurzaamheid. Ook de fipronil affaire kwam nog even ter sprake en de rol die het Poultry Expertise Centre hierin heeft gespeeld: een informatief baken in de storm voor de soms wanhopige ondernemers, beaamde ook de minister.

Jonge boeren

Na de kuikens waren de koeien aan de beurt. Lector Beweiding Agnes van den Pol vertelde over de ‘Weidestal’, een gekke naam, die zij daarna toelichtte: de stal wordt onder meer gebruikt om verschillende vormen van beweiding te testen. Hierbij werd zij bijgestaan door bijna afgestudeerd onderneemster Janneke Kranendonk, die het melkveebedrijf van haar ouders gaat overnemen. Minister Schouten was onder de indruk van haar verhaal en ondernemerszin.

11_juli_werkbezoek_aeres_5.jpg

 Janneke greep haar kans om een boodschap over te brengen bij de bewindsvrouw: ”Het is zo verschrikkelijk belangrijk dat de burger ons en onze producten waardeert”, zo zei ze. “Dat er nu geen gras is door de droogte, daar kunnen we niets aan doen en de melkprijs daar hebben we ook geen invloed op. Maar op hoe burgers tegen ons aan kijken wél. Op ons bedrijf in de Betuwe doen we ook recreatie en we hebben een winkeltje. Contact, openheid en laten zien wat je doet is belangrijk.” Ook vroeg zij of de minister veel contact had met jonge boeren. Dat was zeker het geval: “We praten met hen bijvoorbeeld over de hobbels die er zijn bij bedrijfsopvolging. Einde van het jaar komen we met een plan hiervoor, wacht maar af.”

Het bezoek, dat al met al zo’n 20 minuten langer duurde dan gepland, werd afgesloten met een drankje uit eigen streek. Mister Schouten en kamerlid Lodders kregen beiden het Waardenspel uitgereikt, een spel dat de studenten spelen, maar ook veel gespeeld wordt door familiebedrijven, bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging. Een mooi cadeau, vonden de bewindslieden. En daarna gingen zij snel op weg voor een volgend werkbezoek.

(Bron foto: GroenPact)

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Dit groene verhaal is
mede mogelijk gemaakt door:


,
,
,
,

Meer lezen?

Abonneer je dan op onze Nieuwsbrief. Je ontvangt elke maand een selectie van de nieuwste ‘Groen in Actie’ verhalen, nieuws en events.

Terug naar boven